Публикация

Адв. Мария Шаркова: Не трябва да има цензура над Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

Адв. Мария Шаркова: Не трябва да има цензура над Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

Гражданското общество следва да контролира администрацията, не обратното, смята още тя


В предлаганите промени в правилника на Фонда за лечение на деца има доста добри предложения, които да осигурят прозрачност в разходването на публични средства, свързани с лечението, но има и някои по-смущаващи разпоредби, които трябва да се преосмислят.

Такава позиция изрази адвокат Мария Шаркова, експерт по медицинско право, пред БНР.

Тя коментира предложението Общественият съвет към фонда да излъчва само един свой представител за комуникация с медиите, като изрази предположение, че тази разпоредба е създадена с цел да се защити интересът на децата и конфиденциалността на информацията. 

Когато това се прави, следва да се търси баланс между защитата на интереса на детето, което е много важно, но по начин, по който да не се установява цензура върху дейността на Обществения съвет. Защото да се осигури прозрачност върху дейността на един орган, означава да дадем възможност на гражданското общество да контролира администрацията, а не администрацията да контролира гражданското общество, отбеляза адвокат Шаркова.

Тя изрази надежда в хода на общественото обсъждане тази разпоредба да бъде преосмислена, така че със сигурност да се създадат гаранции за запазване на конфиденциалността на здравните данни на децата, но да се даде възможност на обществеността да научава за работата на Обществения съвет, за това дали се изпълняват сроковете при разглеждане на преписките, дали се предоставят качествени експертни становища, дали има проблеми при функционирането на фонда.

В коментар на предложението при несъгласие на директора на фонда с Обществения съвет здравният министър да може създава експертен съвет, който да вземе решение за лечението на определено дете, адвокат Шаркова отбеляза:

Особено в последните години може би имаше примери за случаи, когато няколко пъти като пинг-понг игра се разглеждаха от Обществения съвет и след това от директора, след това отново от Обществения съвет случаи на деца, което забавя крайното решение. Това не беше подходящ модел на поведение. С тази разпоредба се ограничава възможността директорът да връща при несъгласие с решение на Обществения съвет преписката обратно безброй пъти. Това е положителна стъпка напред, за да не се бави окончателното решение за едно дете.

 

Новите правила предвиждат и задължения за придружителите на децата при лечението им в чужбина. Според Мария Шаркова е изключително важно родителите да бъдат задължени да предоставят обратна информация на Фонда за лечение на деца:

Това е много важно не само, за да можем ние, като гражданско общество, да разполагаме с информация доколко е ефективно и ефикасно лечението, финансирано с нашите средства – с публични средства, но подобна информация има и добавена стойност – медицинска, т.е. лекарите в България получават информация за проведеното лечение, за неговите ползи – особено ако това е иновативно лечение, което не е достъпно в страната ни. 

Освен това самият фонд получава информация за местата, за лечебните заведения, в които изпраща децата, за методите, по които се лекуват. Това е изключително полезно и от гледна точка на последващи такива решения за изпращане на децата на определени места, допълни адвокат Шаркова.

Коментари