Публикация

1% от българите са получили своя уникален код за достъп до здравното си досие

1% от българите са получили своя уникален код за достъп до здравното си досие

*Коментар на д-р Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Уникалният код за достъп (УКД) на пациентите до информацията в НЗОК е една отдавна съществуваща, но неизползвана възможност за развитие и подобряване на здравната ни система. Системата стартира на 15 април 2013 г. Тя дава възможност на всяко здравноосигурено лице да получи достъп до наличната в касата информация за всички отчетени медицински дейности, в това число по дентална медицина и аптеки.

За съжаление, макар възможността да е създадена преди повече от 4 години, тя практически не се използва. По-малко от 1% от гражданите са получили своя УКД досега.

Основната причина за това е начинът на получаването на този код. Той може да се получи само лично от РЗОК. Това означава загуба на време, особено голяма за хора, които не живеят в областните градове, където има районни здрави каси. Усилието и времето, отделено за получаване на УКД, е непропорционално голямо спрямо ползата да видиш информация за регистрирани на твое име събития. 

Затова и огромната част от хората не си правят труда да получат кода си за достъп, освен от любопитство. Освен това, ако си трудно подвижен, единственият начин твои близки да получат кода ти за достъп е чрез нотариално заверено заявление. Усилието да се направи нотариална заверка на документа е същото, като да отидеш да получиш документа лично.

По-важното от информацията е, че УКД създава възможност за пряка комуникация между пациента и неговия осигурител. Той би могъл да служи и за контрола, който НЗОК осъществява върху лечебните заведения. 

Така например, чрез кода касата може да получи съдействие от самия пациент, за да реши едни от най-големите страхове на контрольорите - че някой е отчел дейност, без да я е извършил. 

УКД може да дава подробна информация не само за датите на прегледите и хоспитализациите, но и за резултатите от изследванията, диагнозите, терапията, внесените здравни вноски и разходите на НЗОК, направени за лечението ти, и пр.

Интересът на пациентите за получаване на УКД би бил много по-голям, ако кодът ти позволяваше онлайн да завериш протоколи за лекарства, да заявиш издаване на Европейска здравноосигурителна карта или издаване на формуляр за лечение в чужбина, да подадеш сигнал за нарушени права или други. 

От друга страна, за да помогне на хората, Националната здравноосигурителна каса би могла да разработи и други, по-лесни начини за получаване на кода, а не само лично в РЗОК. Практически цялата здравна мрежа би могла да бъде използвана за това. Така например ежегодно се отчитат 2 млн. хоспитализации. Всеки от хоспитализираните пациенти би могъл да получи УКД по време на престоя в болницата, като подписаното собственоръчно заявление се изпрати на РЗОК, заедно с отчетите.

Същото може да стане и при посещение при общопрактикуващия лекар или което и да е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Има достатъчно технологични способи да се гарантира сигурността на информацията.

Накрая, това би могла да бъде първата голяма крачка към изграждане на Национална здравна информационна система. От нея до последната крачка разстоянието не е толкова много, колкото на някои им се струва. 

_________

* Мнението е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). 

Коментари

Гениалните работи са прости, д-р Кацаров го потвърждава. Кой да го каже обаче на новия директор на касата - той прави впечатление на новатор.