Публикация

МЗ с мерки за ограничаване употребата на наргилета и растителни изделия за пушене 

МЗ с мерки за ограничаване употребата на наргилета и растителни изделия за пушене 

Сформира се междуведомствена работна група


Министерството на здравеопазването инициира сформирането на междуведомствена работна група, която ще има за задача да разработи и предложи мерки за ограничаване употребата на наргилета и растителни изделия за пушене.

Първата работна среща ще се проведе на 30 август, като участие ще вземат представители на министерствата на икономиката, на вътрешните работи, на земеделието, храните и горите, на образованието и науката, както и медицински специалисти и представители на местната власт, имащи отношение към проблема.  

Днес заместник-министърът на здравеопазването с ресор „Опазване на общественото здраве“ Светлана Йорданова, експерти от Националния център по обществено здраве и анализи и от МЗ обсъдиха наличните научни доказателства относно рискове и последиците за здравето на пушещите наргиле. Информацията ще бъде ползвана при разработването на мерките.

След приключване дейността на работната група и с оглед на направените предложения здравното министерство има готовност да пристъпи към законодателна инициатива по отношение регулацията и контрола върху употребата на наргилета и растителни изделия за пушене.
Към момента употребата на наргилета не е регламентирана в българското законодателство.
Опазването на общественото здраве, и в частност – детското здравеопазване, е залегнало в приоритетите на правителството и в Националната здравна стратегия 2014-2020, припомнят от здравното министерство.

Коментари