Публикация

Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!

Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!

Близо 40% от пациентите на ортопедично отделение са от други региони на страната и от чужбина


Ортопедично отделение на Болница „Тракия“ е сред водещите в България по обем на извършени хирургични операции с акцент  първично и ревизионно ендопротезеране на големи и малки стави – тазобедрена, колянна, раменна, както и малките стави на дланта и пръстите. Отделението беше открито през 2014 година заедно със новата сграда на Болница „Тракия“ – Парк в Стара Загора. Броят на извършените ортопедични операции годишно надхвърля 1500. Основната част от тях са ставнозаместващи операции, казва завеждащият отделението, д-р Петьо Братоев. „Все по-активно работим в сферата на ендоскопската хирургия - не само на колянната става, но и на раменната и на глезенната. Ендоскопските техники са по-атравматични и имат значително по-кратък възстановителен период“, посочва той. Поставянето на индивидуални колянни стави става все по-предпочитано от пациентите, след като иновативната швейцарска методика успешно беше внедрена в работата на ортопедите преди 2 години.

„За изминалите 3 години се превърнахме в основен център за решаване на ортопедичните проблеми на населението не само за Югоизточна и Централна България, но и за голяма част от Северна България, откъдето идват все повече пациенти“, казва д-р Братоев. В ортопедично отделение на Болница „Тракия“ се лекуват хора както от целия Старозагорски регион, така и от Бургаска, Ямболска, Сливенска, Търновска, Габровска, Пловдивска, Пазарджишка, Хасковаска, Кърджалийска, Варненска и Русенска област. Не са малко пациентите, които идват от София и други, по-отдалечени краища на страната.

Все по-голям е интересът към възможностите на ортопедично отделение на Болница „Тракия“ и на пациенти от чужбина или на чужденци, които временно или постоянно пребивават в България. „Не са рядкост пациентите, които идват специално от чужбина в нашето отделение, за да намерят решение на своите ортопедични проблеми“, посочва д-р Братоев. Това са пациенти предимно от Русия, Великобритания, Франция, Белгия, Италия и други европейски страни. От САЩ също идват много наши сънародници, които са се установили трайно там. „Това, което ги привлича, е на първо място добрата хирургия, и на второ - добрите финансови параметри, в сравнение с цените на подобни операции в страните, от които идват. Тази тенденция е хубава, доколкото превръща Болница „Тракия“ в желано място за лечение и затвърждава името и на модерно европейско здравно заведение“, казва д-р Братоев.

Факт е, че плановата хирургия на Ортопедично отделение е запълнена за 6 - 8 месеца напред. Седемте лекари, утвърдени специалисти по ортопедия и травматология, и няколко лекари-специализанти, непрекъснато поемат и спешни случаи, които прогресивно се увеличават. Отделението разполага с 27 легла. Засега няма възможност за увеличение на броя им, но ръководството на болницата има такива планове. Две от 7-те зали в модерния хирургичен блок на Болница „Тракия“ са изцяло на разположение на ортопедите. Те са подсигурени технически с инструментално и видеооборудване по най-високите световни стандарти с възможност за 24-часово натоварване.

„В основата на успешната хирургия задължително стои правилния подбор на импланти, на хирургични техники, на добри специалисти, с които ние за щастие разполагаме“, казва д-р Братоев. „Успяваме да привлечем пациенти от толкова широк географски периметър, благодарение на добрите отзиви, които дават пациентите в социалните мрежи и в социалната си среда. Надявам се, че роля за това имат и добрите условия, при които се грижим за пациентите си, както и професионалното отношение, с което се стараем да подхождаме към техните проблеми. Факт е, че Болница „Тракия“ е много добре технически подсигурена и екипирана. Това е много важно, защото всеки човек, всеки случай, всяка патология е строго специфична и изисква специално внимание“.

Ортопедичната хирургия бележи ръст в модерния свят. Вероятно това се дължи както на увеличената продължителност на живота, така и на възрастовите параметри, в които съвременните хора са с амбиции за любителска спортна активност дори в по-напреднала възраст, казват ортопедите на Болница „Тракия“. Това налага и по-адекватно решаване на ортопедичните страдания и травматичните увреди.

Коментари