Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!
Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!
Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!
Болница Тракия - Парк
Болница Тракия - Парк
Лечебно заведение
Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!

Ортопедите на старозагорската Болница „Тракия“ достигнаха годишен обем от 1500 операции!

Близо 40% от пациентите на ортопедично отделение са от други региони на страната и от чужбина

Ортопедично отделение на Болница „Тракия“ е сред водещите в България по обем на извършени хирургични операции с акцент  първично и ревизионно ендопротезеране на големи и малки стави – тазобедрена, колянна, раменна, както и малките стави на дланта и пръстите. Отделението беше открито през 2014 година заедно със новата сграда на Болница „Тракия“ – Парк в Стара Загора. Броят на извършените ортопедични операции годишно надхвърля 1500. Основната част от тях са ставнозаместващи операции, казва завеждащият отделението, д-р Петьо Братоев. „Все по-активно работим в сферата на ендоскопската хирургия - не само на колянната става, но и на раменната и на глезенната. Ендоскопските техники са по-атравматични и имат значително по-кратък възстановителен период“, посочва той. Поставянето на индивидуални колянни стави става все по-предпочитано от пациентите, след като иновативната швейцарска методика успешно беше внедрена в работата на ортопедите преди 2 години.

„За изминалите 3 години се превърнахме в основен център за решаване на ортопедичните проблеми на населението не само за Югоизточна и Централна България, но и за голяма част от Северна България, откъдето идват все повече пациенти“, казва д-р Братоев. В ортопедично отделение на Болница „Тракия“ се лекуват хора както от целия Старозагорски регион, така и от Бургаска, Ямболска, Сливенска, Търновска, Габровска, Пловдивска, Пазарджишка, Хасковаска, Кърджалийска, Варненска и Русенска област. Не са малко пациентите, които идват от София и други, по-отдалечени краища на страната.

Все по-голям е интересът към възможностите на ортопедично отделение на Болница „Тракия“ и на пациенти от чужбина или на чужденци, които временно или постоянно пребивават в България. „Не са рядкост пациентите, които идват специално от чужбина в нашето отделение, за да намерят решение на своите ортопедични проблеми“, посочва д-р Братоев. Това са пациенти предимно от Русия, Великобритания, Франция, Белгия, Италия и други европейски страни. От САЩ също идват много наши сънародници, които са се установили трайно там. „Това, което ги привлича, е на първо място добрата хирургия, и на второ - добрите финансови параметри, в сравнение с цените на подобни операции в страните, от които идват. Тази тенденция е хубава, доколкото превръща Болница „Тракия“ в желано място за лечение и затвърждава името и на модерно европейско здравно заведение“, казва д-р Братоев.

Факт е, че плановата хирургия на Ортопедично отделение е запълнена за 6 - 8 месеца напред. Седемте лекари, утвърдени специалисти по ортопедия и травматология, и няколко лекари-специализанти, непрекъснато поемат и спешни случаи, които прогресивно се увеличават. Отделението разполага с 27 легла. Засега няма възможност за увеличение на броя им, но ръководството на болницата има такива планове. Две от 7-те зали в модерния хирургичен блок на Болница „Тракия“ са изцяло на разположение на ортопедите. Те са подсигурени технически с инструментално и видеооборудване по най-високите световни стандарти с възможност за 24-часово натоварване.

„В основата на успешната хирургия задължително стои правилния подбор на импланти, на хирургични техники, на добри специалисти, с които ние за щастие разполагаме“, казва д-р Братоев. „Успяваме да привлечем пациенти от толкова широк географски периметър, благодарение на добрите отзиви, които дават пациентите в социалните мрежи и в социалната си среда. Надявам се, че роля за това имат и добрите условия, при които се грижим за пациентите си, както и професионалното отношение, с което се стараем да подхождаме към техните проблеми. Факт е, че Болница „Тракия“ е много добре технически подсигурена и екипирана. Това е много важно, защото всеки човек, всеки случай, всяка патология е строго специфична и изисква специално внимание“.

Ортопедичната хирургия бележи ръст в модерния свят. Вероятно това се дължи както на увеличената продължителност на живота, така и на възрастовите параметри, в които съвременните хора са с амбиции за любителска спортна активност дори в по-напреднала възраст, казват ортопедите на Болница „Тракия“. Това налага и по-адекватно решаване на ортопедичните страдания и травматичните увреди.

Мнения