Публикация

Проектът "We are all humans" се проведе в Чехия с българско участие

Проектът  "We are all humans" се проведе в Чехия с българско участие

Проектът разглеждаше равнопоставеността на хората с увреждания и доколко средата в различните европейски държави е подходяща за тяхната социална и професионална реализация.


Проектът "We are all humans" се проведе в Бърно, Чехия с участие на представители на "Диабет и предиабет".

Проектът разглеждаше равнопоставеността на хората с увреждания и доколко средата в различните европейски държави е подходяща за тяхната социална и професионална реализация.

 

Продуктите от проекта ще помогнат на координаторите на проекти да организират повече дейности и кампании, включвайки хора с увреждания, без да се влияят от стереотипи и предразсъдъци. Проектът насърчава организациите да реализират младежки проекти, като черпят от опита на колегите си и като се запознаят с нови инструменти и решения, за да могат повече млади хора с увреждания да се чувстват полезни и разбрани от връстниците си . Цел на проекта е да покаже на младите хора и младежките работници, че всички хора, независимо от здравословния си статус, имат еднакви права.

Проектът беше основа за създаване на страхотна галерия, която показва младите хора с увреждания през една много добронамерена гледна точка. Снимките са много креативни и направени с много любов. 

 

Методологията на проекта включва: Тийм билдинг, интеграционни игри, презентации, интеркултурни игри, дебати, брейнсторминг, работа по групи, работни визити, ориентационни игри, конференция, педставяне на организациите, уъркшоп по управление на риска.

Коментари