Публикация

Държавата ще плаща до 4 инвитро опита

Държавата ще плаща до 4 инвитро опита

Центърът за асистирана репродукция ще извършва самостоятелни проверки, ще може да налага финансови санкции


Центърът за асистирана репродукция ще финансира до четири инвитро опита, както и четири трансфера на размразени ембриони от началото на 2018 г.
Това става ясно от проект за изменение и допълнение на постановлението за създаване на центъра, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

„Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност формират демографската политика в страната. Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от приоритетите в тази насока е подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми“, изтъква министърът на здравеопазването проф. Николай Петров в доклада към предлагания проект.

Посочва се това, че финансирането от фонда на един ембриотрансфер на размразени ембриони след всеки одобрен, но неуспешен опит със свежи ембриони, на практика ще удвои броя на опитите (ембриотрансферите), финансирани от центъра. По този начин ще се увеличи и шансът за забременяване на жените при значително намаляване на общата стойност на проведените процедури, тъй като 50% от тях ще бъдат на стойност 500 лв., каквато е стойността на ембриотрансферите на размразени ембриони. Стойността на сега финансираните опити инвитро е до 5000 лв.

Мотивите за увеличаване на опитите за асистирана репродукция със свежи ембриони само с един са свързани с факта, че успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция намалява значително, като при третия опит тя е около 10% и по тази причина не е целесъобразно от медицинска гледна точка да се финансират повече от 4 опита, се отбелязва още в доклада.

За осигуряването на допълнителния 4 инвитро опит ще са необходими около 2 250 000 лева на база прогнозен брой случаи около 450 годишно и осигуряване на 5000 за един опит.

С промените се оптимизират и контролните функции на Центъра за асистирана репродукция - дава се възможност освен в рамките на съвместни проверки с Изпълнителната агенция по трансплантация, да се осъществяват и самостоятелни инспекции от центъра върху дейността на лечебните заведения, с които има сключен договор.

Механизмите за ефективен контрол от страна на фонда се увеличават, като освен възможността да прекрати договора за финансиране с лечебното заведение при установено нарушение, промяната предвижда директорът на центъра да може да налага и финансови санкции.

С цел оптимизиране на структурата на комисията, разглеждаща документите за подпомагане, която към момента се състои от петима членове - четирима медицински специалисти с опит в областта на акушерството и гинекологията и един икономист, се предлага на мястото на икономиста да се включи медицински специалист с опит в областта на образната диагностика. 

Мотивите за тази промяна са свързани с обстоятелството, че в досиетата на заявителите се съдържа медицинска документация, която изисква специални знания в областта на образната диагностика. Освен това предвид тясно специализираната медицинска дейност на комисията, в състава й не е необходим специалист с икономическо образование, посочват още от МЗ.

Повече подробности четете прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари