Публикация

Ще продължим да подкрепяме двойките в усилията им, но и да спазваме закона

Ще продължим да подкрепяме двойките в усилията им, но и да спазваме закона

От човешка гледна точка всеки от нас споделя тревогите на вдовицата Ася Йорданова и желанието й да бъде майка. За съжаление, подобни трагедии показват непълнотата в законодателството


Становище на Инвитро АГ Медицински център „Димитров“

Във връзка с казуса на Ася Йорданова, който породи обществен дебат по повод на нормативните изисквания за асистирана репродукция, специалистите на център „Димитров” информираме за следното:

Пациентката и съпругът й се обърнаха към нас през април 2017 г. по повод първичен стерилитет, с желание за извършване на инвитро процедура. Бяха започнати изследвания и процедури, свързани с желанието на двойката. Поради наличие на контраиндикации от страна на реципиентката ембриотрансфер не се извърши.

Преди започване на инвитро процедурата и двамата съпрузи подписаха декларация - информирано съгласие за реципиентите на донорски яйцеклетки и ембриони, където изрично е упоменато:

„Запознати сме с правните последици от оплождането с донорски гамети. Информирани сме, че в случай на развод или смърт на единия от партньорите, ембрионите няма да могат да ни бъдат прехвърлени“.

В края на юли бяхме запознати с трагичните събития в семейството. Братът на починалия съпруг ни информира и донесе смъртен акт.

Съгласно чл. 70, ал.5 от Наредба 28./20.06.2007 за дейностите по асистирана репродукция въпросните ембриони са блокирани и се съхраняват в медицинския център.
До ден днешен няма постъпило заявление от страна на пациентката относно прехвърлянето на ембрионите в друга клиника. При постъпването на такова заявление действията от наша страна ще са съгласно препоръките на контролния орган, именно Изпълнителната агенция по трансплантация.

Ние, специалистите от Медицински център „Димитров“, сме съпричастни с трагичните събития в семейството и винаги сме подкрепяли желанието на двойките за своя рожба. Благодарение на нашите усилия, в продължение на над 20 години са родени хиляди българчета, сбъднали сме мечтите на много семейства. Ще продължим да подкрепяме двойките в усилията им, но и да спазваме законодателството. Според сега действащата нормативна уредба не можем да изпълним желанието на Ася Йорданова, дори и да имаме огромното желание за това, защото ще нарушим закона. 

В тази връзка заместник-министър д-р Мирослав Ненков коментира в телевизионно предаване следното: „Аз не мога да принудя колегата да довърши процедурата, защото това би било нарушение на функциониращ в момента нормативен акт“. От думите му стана ясно, че предстои промяна в наредбата. Ако след обществено обсъждане се стигне до промяна, то ние ще подходим отговорно и отново ще се съобразим с нормативната уредба.

От човешка гледна точка, всеки от нас, специалистите на Медицински център „Димитров“, споделя тревогите на вдовицата Ася Йорданова и желанието й да бъде майка. За съжаление, подобни трагедии показват непълнотата в законодателството.
                                                              
С уважение: специалистите на Медицински център „Димитров“    

Коментари