Публикация

Обновена е централната реанимация на "Пирогов"


Премиерът Бойко Борисов и новият здравен министър проф. Анна-Мария Борисова откриха обновената централна реанимация в  „Пирогов”

Реконструкцията започва през 2006 г., като през 2009 г.  е получено допълнително финансиране от здравното министерство. Целта е да
се приведе най-голямата и основна интензивна клиника в страната в съответствие със стандартите по интензивна медицина.

Извършен е основен ремонт на сградния фонд на реанимацията. Тя е снабдена с нова газова и електрическа система, нова ВиК и климатична инсталация. Създадено е изцяло ново архитектурно разпределение оформяне на три реанимационни зали с общо 15 новоразкрити реанимационни легла, изолационна зала, филтърни и сервизни помещения с обща площ от 600 кв. м.

Проектът се финансира изцяло със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването и е на стойност 5,7 млн. лева.

За ремонт и реконструкция са отделени 1,4 млн. лева, а за медицинско оборудване и апаратура – 4,3 млн.лв.

Коментари