Публикация

В Плевен провеждат „Здравето е в твоите ръце“

В Плевен провеждат „Здравето е в твоите ръце“

Кампанията цели повишаване на здравната култура на обществото и повишаване на усилията на всички медицински специалисти към по-високо качеството на хигиенната


На 13 и 14 септември 2017 г., в град Плевен, ще се проведе двудневно мероприятие под надслов „ЗДРАВЕТО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ”. Мероприятието е по съвместната инициатива на Медицински Университет Плевен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” Плевен, Асоциацията на студентите медици - Плевен и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Кампанията е насочена към две групи хора – медицинските специалисти и студенти в Плевен и към обществеността. 


Двете основни цели на инициативата са:
 

1. Завишаване на усилията на всички медицински специалисти към ежедневно повишаване качеството на хигиенната / хирургична дезинфекция и миенето на ръцете, в името на по-добрата профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), за които основен фактор са мръсните ръце и неправилната употреба на ръкавиците в болниците.
 

2. Втората висока цел на кампанията е повишаване на здравната култура на различните възрастови групи в обществото по отношение личната хигиена, миенето на ръцете и използването на алкохол-съдържащи дезинфектанти в ежедневието, с което се цели да се намали броя на заболелите от инфекции, които се пренасят с ръцете.
 

Програма: 


13 септември: от 13 часа в зала „Магнум” на МУ Плевен / УМБАЛ Плевен ще се проведе теоретично – приложна лекция за медицински специалисти и студенти на тема: „Хигиената на ръцете и правилно използване на ръкавиците – основен метод за профилактика на Инфекциите свързани с медицинското обслужване (ИСМО)”
На 13 и 14 септември, между 10 до 16 ч, пред Ректората на МУ Плевен ще има специален пункт, където всички интересуващи се ще могат да получат повече информация за важността на хигиената на ръцете в ежедневието, а така също да тестват качеството на дезинфекцията на ръцете в специалния апарат на МТИ ООД. 

Коментари