Публикация

БЛС обявява конкурс за специализанти за участие в Националния симпозиум по ендокринология

БЛС обявява конкурс за специализанти за участие в Националния симпозиум по ендокринология

Срокът за подаване на документи е от 1 до 30 септември


Българският лекарски съюз осигурява средства за подпомагане на десет лекари специализанти и лекари, придобили специалност до 5 години от датата на обявяването на конкурса /01.09.2017 г./, желаещи да участват в Националния симпозиум по ендокринология, организиран от Българското дружество по ендокринология на тема: „Затлъстяване. Метаболитен синдром. Диабет“. Събитието ще се проведе в Пловдив от 12 до 14 октомври 2017 г.

Право на участие в конкурса имат единствено членове на Българското дружество по ендокринология. 

Срокът за подаване на документи е от 1 до 30 септември 2017 г.

Необходими документи за участие в конкурса:
1.    Образец на заявление за участие в конкурса за специализанти (вижте прикачения файл);
2.    Образец на заявление за участие в конкурса за специалисти (вижте прикачения файл);
3.    Копие от диплома за завършено висше образование с приложението към нея;
4.    Копие на книжката за специализация /в случай, че кандидатът е специализант/;
5.    Копие от свидетелството за придобита специалност /в случай, че има такава/;
6.    Получени награди от медицински научни форуми;
7.    Удостоверение за членство в дружеството по ендокринология.

Документи се приемат в Управителния съвет на Българския лекарски съюз, отдел ПМО/ППР, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

Прикачени файлове

doc
doc

Коментари