Публикация

Над 3000 души получиха код за достъп до медицинското си досие за пет дни

Над 3000 души получиха код за достъп до медицинското си досие за пет дни

Има подаден и сигнал 


От старта на кампанията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) „За отворени досиета“ (28.08.2017 г.) до днес (1 септември 2017 г.) над 3000 граждани са получили своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие.

Напомняме, че за периода от април 2013 г. до август т.г. общият брой, предоставени УКД е около 38 000.

В районната каса в Русе вече е подаден и сигнал от здравноосигурен за намерени несъответствия в отчетените и заплатени дейности от Националната здравноосигурителна каса и действително получените медицински услуги от пациента. Контролните органи на касата проверяват сигнала.

Във Варна е отчетена висока активност на гражданите, като цели семейства посещават районната каса и получават своите УКД. Към момента за петте дни от старта на кампанията са предоставени 469 кода. 

Висока е активността и в районните каси в Бургас – 274 кода, Благоевград – 244, Столичната здравноосигурителна каса – 240, във Велико Търново – 236, във Видин – 194 броя УКД.

Напомняме на гражданите, че могат да получат своя УКД във всяка районна каса, независимо от местоживеенето си.
 Сигнали за констатирани нарушения се подават в районните каси, както и в ЦУ на НЗОК, писмено или на електронна поща – nzok@nhif.bg.  

Коментари