Публикация

Държавни субсидии за лечение в чужбина - как се отпускат

Кой и при какви условия може да получи парична помощ за лечение извън граница


Преди да кандидатстват за финансиране или съфинансиране, пациентите трябва да се информират дали процедурата, по която биха могли да получат средства за лечение в чужбина изисква предварително разрешение от здравния орган, отговорен за възстановяване на разходите, както и каква част от разходите по лечението ще бъдат финансирани.

Законът за здравето ясно дефинира критериите, на които трябва да отговарят българските граждани за финансиране на трансгранично лечение. Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване предоставя възможност за възстановяване на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС до позволения праг на финансиране за български граждани от всякакви възрасти.

 Нуждаещите се могат да кандидатстват за държавно финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина въз основа на следните нормативни документи:

  • Лица под 18 г. -  към център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД)
  • Лица над 18 г. - към Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ)

Различните възможности за финансиране на лечението са дефинирани в нормативната уредба.

Изискването за отпускане на парични субсидии за лечение в чужбина

е кандидатстващите да отговарят на конкретни критерии, ред, процедура и условия на финансирането.Основни фактори при определяне на възможностите за финансиране на лечение в чужбина според конкретния случай са:

  • Вида на заболяването и лечение;
  • Възможност/невъзможност лечението да се предостави в България.

източник: jivotatdnes.bg

 

Коментари

Анонимен
7 сеп 2017 11:48

Изтрито от автора