Публикация

Медицински представител – гр. София

Медицински представител – гр. София

Образование в областта на медицината и фармацията ще се счита за предимство


Описание на длъжността:
Като медицински представител в Интелект Фарма ЕООД за гр. София и Югозападна България, Вие ще отговаряте за:
• Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с лекари специалисти, фармацевти и/или други ключови клиенти;
• Промотиране на продуктите, за които отговаряте, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион, организиране на срещи и презентации, както и участие в специализирани мероприятия - конференции, конгреси, симпозиуми;
• Проучване и развитие на пазара и мониторинг на конкурентните продукти в региона;
• Изготвяне, поддържане и актуализиране на клиентска база данни.

Изисквания към кандидатите:
• Образование в областта на медицината и фармацията ще се счита за предимство;
• Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;
• Презентационни и комуникационни умения, готовност за постоянно пътуване в региона;
• Умения за изграждане и изпълнение на успешни стратегии за действие;
• Готовност за работа в екип;
• Добро ниво на владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Валидно свидетелство за управление на МПС;
• Добри компютърни умения.

Нашето предложение:
• Трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите;
• Динамична и предизвикателна работа в екип с високо професионално ниво;
• Продуктови и търговски обучения в страната и чужбина;
• Възможности за бъдещо развитие;
• Служебен автомобил, телефон, лаптоп;

Може да кандидатствате, като изпратите актуална автобиография и снимка до 30 септември 2017 г.

Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати. 

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За повече информация натиснете тук!

Коментари