Публикация

БЛС обявява конкурс за млади лекари специализанти и редовни докторанти

БЛС обявява конкурс за млади лекари специализанти и редовни докторанти

Те ще получават по 400 лв. месечно през цялата 2018 г.


За шеста поредна година Българският лекарски съюз обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти.  

Месечната стипендия е в размер на 400 лв. в продължение на една календарна година.

С програмата и условията на конкурса, както и със заявленията за участие за специализанти, редовни докторанти и за лекари, провеждащи едновременно специализация и редовна докторантура, можете да се запознаете в прикачените файлове.

Документи се приемат от 18 септември до 18 октомври 2017 г. включително в Управителния съвет на Българския лекарски съюз на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

Прикачени файлове

doc
doc
doc
doc
doc

Коментари