Публикация

Д-р Мариета Райкова е новият директор на Фонда за лечение на деца

Д-р Мариета Райкова е новият директор на Фонда за лечение на деца

Д-р Тинка Троева е отстранена заради системно нарушаване на нормативната уредба


Д-р Мариета Райкова е новият директор на Център „Фонд за лечение на деца“, съобщава Министерството на здравеопазването.

Вчера със заповед на министъра на здравеопазването е освободена д-р Тинка Троева, досегашен ръководител на фонда.

Д-р Райкова е била начело на университетската болница „Св. Ив. Рилски“, както и на Столичната здравноосигурителна каса.

От здравното ведомство уточняват, че мотив за отстраняването на д-р Троева е системното нарушаване на Правилника за дейността и организацията на работата на фонда, на реда за издаване на формуляр S2, както и регулярно заобикаляне на ясно разписани процедури, сред които и „притеснителната практика да се изискват становища от медицински специалисти, които не фигурират в списъка на утвърдените от министъра външни експерти към ЦФЛД“. Сигнал е изпратен до прокуратурата.

Според МЗ показателен за това е случай на дете, нуждаещо се от чернодробна трансплантация. По заявлението фондът изисква становища от двама външни експерти – детски гастроентеролози. Според едното становище интервенцията може да се извърши в болница „Лозенец“, а според второто – тя трябва да се направи в чужбина.

От страна на фонда не са изискани становища от външни експерти по трансплантология или от лечебни заведения, осъществяващи чернодробна трансплантация, което според министерството е грубо нарушение на правилника на фонда.

От директора на фонда е издадена заповед за финансиране на диагностични процедури и консултации в Университетска клиника за детска и юношеска медицина, Хамбург.
Въз основа на заповедта НЗОК издава формуляр S2 и детето е хоспитализирано в клиниката. От лечебното заведение информират за влошено здравословно състояние на детето и необходимост от осъществяване на чернодробна трансплантация.

Директорът на ЦФЛД е издал втора заповед, с която е отпуснато финансово подпомагане за трансплантация на стойност 120 000 евро, а до министъра на здравеопазването е изпратен за подпис формуляр S2.

Проверката на МЗ е констатирала, че до заминаването си детето не е вписано в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) за лицата, чакащи органна трансплантация, което е задължително според Правилника за дейността на фонда, а липсата на такова вписване е пречка за допускане на подпомагането.

Освен това детето не е насочвано за консултация в България към лечебно заведение, което има разрешение за извършване на чернодробни трансплантации.

Според експертите и юристите на МЗ издаването на формуляр S2 от министъра на здравеопазването е незаконосъобразно от правна гледна точка.

В становището си, след свикан по случая консилиум, националният консултант по трансплантология проф. Любомир Спасов е категоричен, че трансплантацията може да бъде осъществена у нас.

След усилията на министерството детето вече е вписано в служебния регистър на ИАТ, а трансплантацията ще се осъществи в Германия, с оглед тежкото състояние и избягването на какъвто и да е риск за живота на малкия пациент.

Коментари