Публикация

Създаден е регистър на обявените места за специализации

Създаден е регистър на обявените места за специализации

На болниците е вменено да подават актуална информация


Министерството на здравеопазването създаде регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации в системата на здравеопазване.

На 5 юни, на среща с д-р Деян Попов и д-р Радислав Наков, представители на Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО), и Нези Низамова – председател на Асоциацията на студентите-медици в България – София (АСМБ – София), министър Николай Петров пое ангажиментът да създаде организация, така че достъпът до обявените от лечебните заведения места за специализация да бъде максимално улеснен.

От Министерството на здравеопазването изтъкват, че до момента лекарите са били принудени да търсят необходимата им информация през електронните страниците и администрациите на лечебните заведения. След разпореждане на министър Петров на всички акредитирани за провеждане на специализации лечебни заведения е вменено да подават актуална информация за обявените при тях места, които администратор публикува в регистъра на МЗ.

Регистърa можете да следите тук!

Коментари