Публикация

Фондът за лечение отпуска средства за още 30 деца

Фондът за лечение отпуска средства за още 30 деца

Общественият съвет разгледа вчера 48 заявления за организационно и финансово подпомагане


Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание вчера е разгледал заявленията на 48 деца. От тях са одобрени документите на 30 деца, съобщиха от фонда.

8 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, ще заминат за лечение в чужбина. Отложени са заявленията на 5 деца поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна медицинска документация – от родителите или от външните консултанти.

22 деца ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Решенията по 3 заявления са отложени до представяне на допълнителни изследвания и становища от външни консултанти.

На заседанието е докладвано и развитието по заявленията на 10 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина – 45,808,00 евро, за лечение в България – 82,860,00 лв.

Днес след 15:30 часа решенията на Обществения съвет ще бъдат публикувани на сайта на фонда и заявителите ще могат да направят справка.

Коментари