Публикация

Общопрактикуващите лекари настояват за повече средства от НЗОК през 2018 г.

Общопрактикуващите лекари настояват за повече средства от НЗОК през 2018 г.

Предлагат и за децата да се плаща потребителска такса


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България иска 225 млн. лв. за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2018 г. 

В становище до премиера, Комисията по здравеопазване, здравния министър, финансовия министър, до управителя на НЗОК и председателя на БЛС от сдружението заявяват следното:

„Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2018 г. да бъде в размер на 225 млн. лв., което е 7,4% от ЗОП на НЗОК според Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г., или 6.7% от очаквания бюджет за ЗОП на НЗОК за 2018 г. Предложението е съобразено с препоръките на Световната банка и НЗС за увеличение на средствата за ПИМП до 2020 г., макар че при този ръст на бюджета за ПИМП е невъзможно да се достигнат препоръчаните 12% до 2020 г.“.

Организацията на семейните лекари изтъква, че през последните три години, въпреки увеличението на бюджета в абсолютни стойности в ПИМП, трендът на нарастване е недостатъчен - през 2015 г. той е 6,6%, през 2016 г. - 6,4%, 2017 г. е 6,6%, прогнозният му дял през 2018 г. е 6,7%.

НСОПЛБ пояснява, че предложеното увеличение на бюджета на първичната извънболнична помощ ще се разпредели пропорционално, като е съобразено с общоприети национални приоритети (детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи с цел ранно откриване на заболявания и лечение, наблюдение на хронично болни и други). 

„Запазваме и тенденцията за акцент върху заплащането за т.н. дейности, но с компенсация и в частта капитационно заплащане (което по същество е също заплащане за дейност), особено за пациентите в активна трудова възраст, при които тя не е променяна през последните 9 години. В резултат на предлаганите промени съотношението дейност /капитация е 56/44 %“, обясняват от сдружението.

Според организацията на общопрактикуващите лекари потребителската такса трябва да е задължителна за всеки.

„Ако някоя институция реши, че трябва определени групи да бъдат освободени от нея, то същата да покрие този разход в полза на освободеното от нея лице (…). При децата до навършване на 18-годишна възраст или приключване на средно образование, потребителската такса да се заплаща като при лицата, които са упражнили правото си на пенсия. Остатъкът от таксата да се осигури от държавния бюджет през МТСП“, предлагат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Пълния текст на становището вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари