Публикация

НСОПЛБ: Държавата да осигури възнаграждението на специализантите по обща медицина

НСОПЛБ: Държавата да осигури възнаграждението на специализантите по обща медицина

Броят на общопрактикуващите лекари постоянно намалява, а „незаетите практики“ се увеличават. Една такава мярка би улеснила достъпа до специализацията по обща медицина, смятат от сдружението


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предлага държавата да осигури възнагражденията на лекарите, който специализират обща медицина.

В становище на организацията, изпратено до заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, се изтъква, че е необходима промяна в наредбата за придобиване на специалност по обща медицина. Посочва се, че поради различната организация на работа, подход на практикуване, приоритети и финансиране тази специалност е специфична и се различава от останалите. Това се отразявало и върху начина на провеждане на специализацията, от която 22 месеца са в база за обучение (практика за ПИМП) и 14 месеца -  в лечебно заведение за болнична помощ, където се осъществявало теоретичното и малка част от практическото обучение.

Според сдружението един от основните проблеми пред специализацията по обща медицина е осигуряване на възнаграждение за специализанта. Оттам припомнят, че в първоначалния вариант на наредбата специализантите по обща медицина е трябвало да бъдат назначавани на трудов договор в ПИМП, която е база за обучение. А това е правело невъзможно повечето от обучителните практики да назначат специализанти, тъй като не са имали възможност да осигурят необходимото възнаграждение. 

„Впоследствие се прие между специализанта и базата за обучение (ПИМП) да се сключи договор за обучение, който не изисква заплащане от страна на обучителя (базата). Това обаче оставя специализанта без доходи (валидно само за специализацията по обща медицина), от което следва, че трябва да търси друг източник (работно място), което по разбираеми причини силно затруднява специализацията“, пояснява НСОПЛБ.

В становището се предлага да се помисли за механизъм за осигуряване на това възнаграждение от държавния бюджет или от други източници, като се определи броят на ежегодните места за зачисляване. 

„Факт е, че броят на общопрактикуващите лекари постоянно намалява, а т.нар. „незаети практики“ се увеличават. Една такава мярка би улеснила достъпа до специализацията по обща медицина“, категорични са от сдружението.

В позицията, която е подписана от председателя на НСОПЛБ доц. Любомир Киров, се посочва още, че е необходимо да се направи анализ на броя на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст, осигуреността на населението със специалисти, както и прогноза през следващите пет години в тази насока. Пояснява се, че в момента има действащи около 40 обучителни бази (ПИМП), а преди няколко години са били над 60. 

Пълния текст на становището можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари