Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ
Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ
Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ
CredoMedia: in focus
CredoMedia: in focus
Компания
Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ

Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ

Това са д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева 

Двама са допуснатите кандидати до конкурса за директор на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, който провежда здравното министерство. Това са д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева.

Д-р Кателиева е председател на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ в България и е част от системата от години. Д-р Георгиева работи в Центъра за спешна медицинска помощ в София. Оглавявала е дирекция „Медицински дейности и управление при кризи“ при МЗ, както и отдел „Спешна медицинска помощ”.

Д-р Кателиева и д-р Георгиева ще трябва да представят концепция на тема: „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ” в срок до 17:00 часа на 21 септември в деловодството на министерството. Препоръчителен обем – до 20 стандартни машинописни страници.    

Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата, езикова култура.

Устната защита на представената концепция ще се проведе на 26 септември от 10:00 часа в МЗ. За 13:00 часа същия ден е насрочено интервю за издържалите защитата.

Недопуснати до конкурса кандидати няма, допълва ведомството.

Мнения