Публикация

Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ

Двама кандидати за директор на обучителния център по спешна помощ

Това са д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева 


Двама са допуснатите кандидати до конкурса за директор на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, който провежда здравното министерство. Това са д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева.

Д-р Кателиева е председател на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ в България и е част от системата от години. Д-р Георгиева работи в Центъра за спешна медицинска помощ в София. Оглавявала е дирекция „Медицински дейности и управление при кризи“ при МЗ, както и отдел „Спешна медицинска помощ”.

Д-р Кателиева и д-р Георгиева ще трябва да представят концепция на тема: „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ” в срок до 17:00 часа на 21 септември в деловодството на министерството. Препоръчителен обем – до 20 стандартни машинописни страници.    

Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата, езикова култура.

Устната защита на представената концепция ще се проведе на 26 септември от 10:00 часа в МЗ. За 13:00 часа същия ден е насрочено интервю за издържалите защитата.

Недопуснати до конкурса кандидати няма, допълва ведомството.

Коментари