Публикация

Фармацевтичните компании ще плащат нови компенсации при преразход в бюджета за лекарства на НЗОК

Отстъпките ще влизат в сила ако разходите на касата за медикаменти имат ръст над 3% за година


Ако разходите на НЗОК за даден медикамент са превишили годишната прогноза, фармацевтичните компании ще трябва да направят допълнителна отстъпка в неговата цена. Мярката е предвидена в промени в Наредбата за условията и реда за заплащане на лекарствените продукти, публикувани на интернет страницата на МЗ. Промените засягат частта от документа, регламентираща договарянето на задължителни отстъпки за оригинални, скъпоструващи медикаменти.

Отстъпка ще се прилага след предварителен анализ за тригодишен период от включването на продукта за реимбурсация. Задължително условие за влизане в сила на новата мярка ще бъде общият ръст на прогнозните разходи на НЗОК за лекарствените продукти да е не по-малък от 3% за съответната година спрямо предходната, изчислен след приспадане на всички договорени отстъпки.

Според мотивите на МЗ причините, които налагат приемането на промените, са свързани с оптимизиране разходите на НЗОК за лекарствени продукти. „Основната цел на проекта е да се създадат условия за устойчив бюджет на НЗОК, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, по-добра предвидимост на разходите за лекарствени продукти и предотвратяване на ежегодно формиране на бюджетен дефицит“, заявяват от министерството.

Предлага се диференциран, прогресиращ размер на допълнителната отстъпка, в зависимост от размера на надвишението. Това означава, че при лекарствата, при които има по-голям преразход на средствата, фармацевтичните компании ще трябва да предложат по-голяма компенсация. Очакванията от бюджета на НЗОК да бъдат пестени по около 20 млн. лв. на година, като за 2017 г. сумата ще е около 10 млн. лв.

В проекта е предвидено и изключение от принципа за задължителен минимален размер на отстъпките. То ще се прилага при медикаменти, за които има обективна невъзможност за предоставяне на отстъпка в размер не по-малък от 10%. В противен случай има опасност НЗОК да прекрати заплащането им и така да се лишат здравноосигурените пациенти от лечение. Най-често тази практика се очаква да бъде прилагана при лекарствата-сираци.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари