Публикация

Затлъстяването и обездвижването при децата в цифри

Разпространение на наднорменото тегло и затлъстяването сред населението в някои страни. Колко време прекарват децата пред екрана


В таблици и фигури епидемиологични данни за затлъстяването у нас и в другите страни .

Табл. 1. Разпространение на наднорменото тегло и затлъстяването сред населението в някои страни

Училище за здраве 2017

 

На фиг. 1 са представени тенденциите за глобалното увеличаване честотата на затлъстяването (BMI>30).

Табл. 2

 

Училище за здраве 2017 - данни

На таблица 2 се представят съвременни сведения, подчертаващи затлъстяването като значим медицински и социален проблем. Ниската физическа активност и неправилното хранене са важни елементи на етиопатогенезата на заболяването. Според данни на Европейския конгрес по затлъстяване в Прага, България е на пето място в Европа по честота и тежест на детското залтъстяване, което налага особено акцентиране на превантивните мерки в детската възраст, като основа на профилактиката както на затлъстяването, така и на захарния диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания.

Фиг. 2

Училище за здраве 2017 - статистика

 

Коментари