Публикация

Допълнителни направления за ПИМП и СИМП

Допълнителни направления за ПИМП и СИМП

С писма са уведомени директорите на районните каси за тях


Българският лекарски съюз получи отговор на свое запитване към НЗОК относно разпределението на допълнителния брой специализирани медицински дейности (СМД) и стойности на медико-диагностични дейности (МДД) за третото тримесечие на 2017 г.

„С Докладна записка с вx. № 21-01-1537/13.09.2017 на НЗОК от дирекция „Бюджет и финансови параметри“ са представени и утвърдени от управителя на НЗОК постъпилите молби от директори на РЗОК за отпускане на допълнителни направления за брой СМД и стойност за МДД в т.ч. и допълнителни направления за изследването „Ядрено-магнитен резонанс“ за третото тримесечие на 2017 г. в рамките на финансовите възможности“, посочва управителят на здравната каса проф. Камен Плочев.

С писма от 14 септември директорите на РЗОК са уведомени за предоставените допълнителни направления.

Повече информация ще намерите в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари