Публикация

25 септември - Световен ден на фармацевта

25 септември - Световен ден на фармацевта

Близо 6500 магистър-фармацевти у нас ще отбележат професионалния си празник


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ,
Позволете ми от името на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и лично от мое име да ви поздравя по случай 25 септември – Световния ден на фармацевта.

За седма поредна година близо 6500 магистър-фармацевти у нас и над три милиона в света ще отбележим нашия професионален празник. Отбелязването на този ден е въведено по инициатива на Международната федерация на фармацевтите и цели да подчертае ползата и добавената стойност на фармацевтичната професия, съществения принос в грижата за общественото здраве и високия й престиж.

Магистър-фармацевтите в България и държавите-членки на ЕС са най-достъпните медицински специалисти, като с професионализъм и знания осигуряват фармакотерапията и предоставят фармацевтични грижи и услуги на пациентите. Като съсловна организация, ние имаме амбицията да продължим реализацията на редица проекти и инициативи, свързани с добрата фармацевтична практика.

През тази година отбелязваме и Десетата годишнина от учредяването на Българския фармацевтичен съюз. За този сравнително кратък период доказахме отговорността си пред пациентите и системата на здравеопазване. Вярвам, че всички предизвикателства могат да бъдат преодолени не с добри намерения, а с единни усилия и конструктивен диалог с всички заинтересовани страни, който ще продължим да водим и в бъдеще.

Бих искал да благодаря на всички колеги магистър-фармацевти за всеотдайната и професионална работа и отговорно отношение към пациентите.

Пожелавам здраве, сили и енергия на всички вас в прилагането и отстояването на високите ни професионални стандарти!

Честит празник!
 
С уважение,
Проф. Илко Гетов, дф
Председател на УС на БФС

Коментари