Планира се създаването на електронна платформа за закупуване на медицински изделия
Планира се създаването на електронна платформа за закупуване на медицински изделия
Планира се създаването на електронна платформа за закупуване на медицински изделия
CredoMedia: in focus
CredoMedia: in focus
Компания
Планира се създаването на електронна платформа за закупуване на медицински изделия

Планира се създаването на електронна платформа за закупуване на медицински изделия

Държавата има намерение да регулацира цените им

Министерството на здравеопазването предвижда да създаде електронна платформа за медицинските изделия.

Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева по време на форум „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“ в София.

Платформата ще бъде изградена по подобие на тази за лекарствата. Изделията ще се договарят централизирано - в нея ще бъдат посочени пределните цени, на които лечебните заведения могат да закупуват медицински изделия.

От там насетне всяка болница ще има свободата да договаря по-ниска цена, ако успее, коментира Лидия Нейчева.

Основните разходи на болниците са по перо „Лекарствени продукти и медицински изделия“, но докато при медикаментите има регулация (пределна цена и цена по Позитивен лекарствен списък), която ще бъде допълнително засилена чрез централизирания търг за доставка на лекарствени продукти за болниците, такава липсва при медицинските изделия, посочи още заместник-министър Нейчева.

Проблем е, че в България няма единен регистър на медицинските изделия. След широко публично обсъждане такъв трябва да се изработи и едва тогава да се пристъпи към регулация на цените и на пазара чрез създаване на електронен търг за закупуване и на медицински изделия. Очакванията са да спре корупцията при търговията с тях.

Електронната платформа ще бъде задължителна за болниците, на които здравното министерство е принципал.

Противоречивата нормативна уредба, липсата на ясно разписани правила и недостатъчният контрол в областта на търговията с медицински изделия бяха сред другите дискутирани теми по време на кръглата маса.

Специален гост на форума беше д-р Франк Бьоме, прокурор в отдел „Наказателно преследване на корупцията“ във Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите на Германия, който представи приетия през 2016 г. в страната Закон за противодействие на корупцията в здравеопазването.

Прикачени файлове

Мнения