Публикация

Новости в лечението на ендометриозата- Презентация на проф. Мария Малинова

Презентацията принадлежи на проф. Мария Малинова от УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив.


Презентцията бе изнесена по време на 10-тата Юбилейна Конференция на АГ от доболничната помощ, която се проведе в Несъбър от 22 до 24 септември 2017г.

Прикачени файлове

Коментари