Публикация

Какво може да ни каже пренаталния скрининг /Презентация на проф. Мария Малинова/

Презентaцията бе изнесена по време на 10-тата Юбилейна Конференция на АГ от доболничната помощ, която се проведе в Несебър от 22 до 24 септември 2017г.


Рискът от фетални малформации съществува при всички бременни. Приема се, че пренаталният УЗ скрининг трябва да се прилага при всички.

 

(Вижте цялата информация в прикачения файл)

Прикачени файлове

Коментари