Публикация

От печата: Сметната палата откри пропуски в две АГ болници

От печата: Сметната палата откри пропуски в две АГ болници

Дейността на „Майчин дом“ и на Първа АГ болница „Св. София“ не била достатъчно ефективна и ефикасна за задоволяване потребностите на обществото


Тежки констатации за управлението и работата на две от най-големите акушеро-гинекологични болници у нас отбелязва в одита си Сметната палата. Според анализа за дейността на „Майчин дом“ и на Първа АГ болница „Св. София“ за 2014 и 2015 г. те не са достатъчно ефективни и ефикасни за съвременни и качествени акушеро-гинекологични услуги, пише в новия си брой в. „Дума“.

Изданието отбелязва, че от докладите на одитната институция не става ясно кои са големите пропуски на двете болници. Освен това от анкети, направени сред пациентите, се оказва, че те като цяло са доволни от получените медицински услуги.

През одитния период „Майчин дом“ отчита печалба, нарастват приходите от платени услуги, основно по перото „избор на екип“, откъдето за една година пациентки са платили 2,4 млн. лв. Сред критиките са, че болницата няма официална политика за управлението на човешките ресурси, правени са само спешни и аварийни ремонти. Отчетени са и нарушения на Закона за обществените поръчки. Болницата например не е провела обществена поръчка за доставка на ток, както и търгове за наем на медицинска апаратура на стойност 104 хил. лв., за медицински изделия за 37 хил. лв., за депониране на болнични отпадъци и други. Проблем в „Майчин дом“ е и че на общодостъпно място не е поставена заповедта за утвърждаване на актуалния й ценоразпис, отбелязва всекидневникът.

За общинската Първа АГ болница „Св. София“ Сметната палата твърди, че има нарушения при сключването на управленските договори с членовете на съвета на директорите. Договорът с тогавашния директор Иван Костов е сключен с решение на Столичния общински съвет без конкурс. Контрактите с други двама души от управата са сключени със задна дата, месеци след решението на СОС за избора им.

В болницата има текучество, липсват анестезиолози и често те работят на 24-часови дежурства, като не се осигуряват регламентираните почивки между работните смени. Има лекар, направил 576 операции за година, а друг - само една. И тук се отбелязва, че не са правени обществени поръчки за ток, парно, вода и течен кислород за медицински нужди, допълва в. „Дума“.
 

Коментари

резултат от партийни назначения, погазване на законите от СОС, назначените директори без конкурс с чувство за безнаказанност погазват разпоредбите в здравеопазването, и, отгоре на всичко, тези директори биват наградени.......