Публикация

Свободно място за специалист по УНГ

Свободно място за специалист по УНГ

Документи могат да се подават до 16 октомври в общата канцелария на болницата


В Спешното отделение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” се обявява свободно място за специалист по УНГ.

Документи се приемат в общата канцелария на болницата в работен ден от 9:00 до 16:00 часа. 

Срок за подаване на документите - до 16 октомври 2017 г. включително.

Изискванията към кандидатите са:
1. Заявление в свободен текст.
2. Автобиография по европейски образец.
3. Копие от дипломата за завършено висше образования по медицина.
4. Копие от дипломата за специалност.

Коментари