Публикация

Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация

Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация

Ще ви презентирам над 25-годишен опит при изработването на алгоритъм, който сме приложили успешно при повече от 3500 пациенти.

 

/Пълна информация вижте в прикачените файлове/

Прикачени файлове

Коментари