Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация
10 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
10 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Страница
Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация

Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация

Презентацията е изнесена от д-р Арман Христамян, началник на АГО Парк Хоспитал- гр. Пловдив по време на 10-тата Национална Конференция на аг от доболничната помощ, която се проведе в Несебър от 22 до 24 септември.

Ще ви презентирам над 25-годишен опит при изработването на алгоритъм, който сме приложили успешно при повече от 3500 пациенти.

 

/Пълна информация вижте в прикачените файлове/

Прикачени файлове

Мнения