Публикация

Дипломиране на 42-ри випуск ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА на Факултета по дентална медицина-ПЛОВДИВ

Дипломиране на  42-ри випуск ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА на  Факултета по дентална медицина-ПЛОВДИВ

На 29 септември (петък) от 11.00 часа в зала «АУЛА МАГНА» на Факултета по дентална медицина (бул. Хр. Ботев №3) при Медицинския университет - Пловдив е Тържествената промоция на 42-ри випуск - 79 лекари по дентална медицина.


На 29 септември (петък) от 11.00 часа в зала «АУЛА МАГНА» на Факултета по дентална медицина (бул. Хр. Ботев №3) при Медицински университет - Пловдив е Тържествената промоция на 42-ри випуск лекари по дентална медицина. 

79 дипломанти - 71 българи и 8 чужденци (от Гърция, Турция, Великобритания, Армения и Македония) ще получат дипломи и ще положат своя уникален професионален обет - Хипократовата клетва. От този ден те стартират професионалната си реализация като «магистри», лекари по дентална медицина. 

Осем дипломанти завършват с «отличен» общ успех (над 5,50) от следването и от държавните изпити. Средният успех на випуска е «много добър» 4,69.
Антония Тричкова е отличничката на випуска, завършваща с най-висок общ успех от следването и 6.00 от държавните изпити. На отличилите се студенти ще бъдат връчени предметни награди.

Ректорът на университета - чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и деканът на ФДМ - проф. д-р Георги Тодоров, дм, ще поздравят дипломантите от името на академичната общност. Според академичния протокол за официален „Промотор на 42-ри випуск“ на ФДМ е избрана проф. д-р Снежана Цанова, дм (от катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“).

На тържеството ще присъстват като официални гости д-р Николай Шарков - председател на Български зъболекарски съюз и председателят на РК на БЗС в Пловдив - д-р Трифон Антонов, който също е завършил пловдивския Факултет по дентална медицина. 
 

Коментари