Публикация

БХК саботира кандидатурата на България за домакин на Европейската агенция по лекарства

Според неправителствената организация българските лекари не предоставят никакви специализирани здравни услуги за трансджендър и интерсекс хората


Българският хелзинкски комитет (БХК) излезе с писмо в Европейската комисия, Европейския парламент и ЕМА, с което саботира кандидатурата на България за бъдещо седалище на Европейската агенция по лекарства. Становището е предизвикано от писмото на група ЛГБТ служители на агенцията от 29 август 2017 г., с което те изразяват тревога относно зачитането на правата им след предстоящото преместване на седалището на агенцията в нова държава членка на Съюза.

Според хората от БХК страната ни не предоставя никакви специализирани здравни услуги за трансджендър и интерсекс хората, а здравните работници в България не преминават през специализирано обучение за работа и етично отношение към такива пациенти. От БХК също така отбелязват, че у нас много здравни експерти все още третират хомосексуалността, като психопатология. Сред мотивите на неправителствената организация е също така това, че в страната ни учебното съдържание не съдържа обективна информация за сексуалната ориентация и половата идентичност.

БХК също така алармира европейските институции, че българското правителство не признава нито брак, нито друга форма на узаконяване на семейството между лица от един и същи пол, независимо дали става въпрос за семейство на български и чуждестранен гражданин или на двама чуждестранни граждани. От там отбелязват, че освен това в страната ни липсва законоустановена процедура за промяна на пола.

По тази причина признаването на пола на лица, които не се идентифицират с пола приписан им при раждане, е възможно единствено със съдебно решение. Това оставя неразрешени редица въпроси, като например гражданската регистрация на лица в преход, чийто външен вид не съответства на посочения в личните им документи пол“, се казва в писмото.

Сред забележките на БХК са също така, че в практиката си българският съд отказва защита от домашно насилие на лица от техен партньор от същия пол, тъй като тълкува понятието „фактическо съпружеско съжителство“ като препращащо към определението за брак, което в Конституцията на Република България и Семейния кодекс е „съюз между мъж и жена“. Българският наказателен закон не признава престъпленията от омраза на основа на сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяване на пола, твърдят още от неправителствената организация.

В писмото на БХК се отбелязва, че всички притеснения на служителите на ЕМА, които са част ЛГБТИ общността, относно спазването на техните права в България, са напълно основателни. В документа се отправя искане при избирането на домакин на ЕМА да бъде взето предвид законодателството на държавите членки, което води до „по-неблагоприятно третиране на ЛГБТ лицата в сравнение с не-ЛГБТ лицата“.

Заедно с това настояваме Правителството на Република България да предприеме незабавни мерки с цел обсъждане на изложените проблеми и сформиране на работна група с включването на ЛГБТИ организациите за преодоляване на неравенството на ЛГБТИ гражданите и чужденците в Република България, както и на пречките за домакинство на европейски агенции на териториите на Република България“, се казва още в писмото.

Целият текст на документа може да откриете на страницата на БХК. 

Коментари

Пол Найденов
29 окт 2017 17:05

Казаното в писмото на ЛГБТИ организациите и БХК е абсолютна истина. Здравната ни система, от една страна, не разпознава транс и интерсекс хората, като групи, нуждаещи се от специфични грижи, а от друга - неприемането на съществуването на нехетеросексуална ориентация лишава пациентите от ЛГБ спектъра от доверие към лекарите.
За транс хората липсва всякаква възможност за започване или провеждане на хормонална терапия, както и подготвени специалисти за смяна на пола.
За Интерсекс (DSD или Заболявания на половото развитие) - липсва непатологизиращ език,както и знания по темата, поставящи интерсекс хората в ситуация на липса на избор