Публикация

Сестри и акушерки от цяла Европа ще обменят опит на форум в София


На 29 и 30 април в столичния хотел „Принцес” ще се проведе 14-ата редовна годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО.

Утре, 28 април, медицински сестри и акушерки от регионалните колегии – ще се срещнат с водещи експерти в тези области от Австрия, Ирландия, Дания, Португалия, Холандия.

Те ще обменят информация, модели на практика и поведение; ще се потърсят варианти за повишаване на мотивацията на професионалистите по здравни грижи непрекъснато да повишават квалификацията си и да остават в професията; ще се направи опит да се анализират проблемите на съсловието у нас и да се подготви стратегия за справяне чрез внедряване на международния опит.

Европейският форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО е създаден през ноември 1996 г. като обща инициатива на европейските сестрински и акушерски асоциации и Европейското регионално бюро на СЗО, с цел подобряване на диалога между тях за постигане на по-качествени здравни грижи на Стария континент. Състои се от 37 членки -  национални сестрински и акушерски асоциации -  и представлява повече от 6 милиона медицински сестри и акушерки.   

Коментари