Публикация

От НСОПЛБ несъгласни с текстове от стандарт "Спешна медицина"

От НСОПЛБ несъгласни с текстове от стандарт "Спешна медицина"

На личните лекари се вменявало да се отзовават на всяко спешно повикване, изтъква сдружението


В проекта на медицински стандарт „Спешна медицина“ има текстове, които вменяват задължения на специалистите по обща медицина по оказване на спешна медицинска помощ, с които не сме съгласни.
Това заявяват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ).

В становище, изпратено до отговорните институции, те уточняват, че от личните лекари се искало да се отзовават на всяко спешно повикване.

 „Лекарите от лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ са длъжни да осъществяват дейности по оказване на спешна медицинска помощ на обърналите се към тях спешни пациенти съгласно утвърдените диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми и правила за добра медицинска практика.

До пристигането на мобилен спешен екип на ЦСМП лекарят или лечебното заведение осигуряват максималния възможен обем от медицински дейности за поддържане на виталните функции и стабилизация на спешния пациент“, се посочва в текста на проектонаредбата, срещу който личните лекари възразяват.

От НСОПЛБ изтъкват, че дейностите по оказване на медицинска помощ в условия на спешност не са основна характеристика на същността на общата медицинска практика, а „част от нея при определени условия, които са общовалидни за всеки един лекар, както и гражданин, оказал се в непосредствена близост до пострадал човек“.

В становището си съсловната организация посочва, че предложеният текст е в противоречие с други нормативни документи, които регламентират дейността на общопрактикуващите лекари при спешни състояния.

Сдружението припомня решение на Върховния административен съд, според което общопрактикуващите лекари нямат задължението да оказват спешна медицинска помощ, с изключение на случаите, когато тя е потърсена на територията на лечебното заведение.

С позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари можете да се запознаете в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари