Публикация

Кампанията на НЗОК „За отворени досиета“ все по-категорично поставя пациента в центъра на системата

Кампанията на НЗОК „За отворени досиета“ все по-категорично поставя пациента в центъра на системата

Над 21 хил. души са получили код за достъп до медицинското си досие от 28 август досега


На 28 и 29 септември във Велинград бе проведен семинар, чиято цел бе работата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да става все по-разбираема за обществото. В семинара участваха директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и служителите в звената за „Връзки с обществеността“ в системата.

На форума присъства и управителят на НЗОК проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., както и директори на дирекции в Централното управление.

Дискусиите в семинара бяха насочени към това как да бъде използвана огромната по обем информация, генерирана от НЗОК, в полза на пациента.  

Първата стъпка в тази посока е направена чрез предоставянето на Уникален код за достъп (УКД) до медицинското досие на всеки гражданин. Предстои в кратки срокове да се реализира възможността за онлайн получаване на УКД от пациентите, което ще позволи на повече хора да имат по-лесен достъп до здравните си досиета. Достъпът до досиетата ще бъде възможен и с Персоналния идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите.

От старта на кампанията на НЗОК „За отворени досиета“ (28.08.2017 г.) досега над 21 225 граждани са получили своя УКД до електронното си медицинско досие. За периода от април 2013 г. до август т.г. общият брой, предоставени УКД, е около 38 000.

Проф. д-р Камен Плочев набеляза непосредствено предстоящите задачи пред институцията по отношение на разширяване на информацията, съдържаща се в здравните досиета на гражданите, като стъпки в посока на изграждане на електронното здравно досие.

Управителят подчерта важността от включване в досиетата на резултатите от лабораторните изследвания, включително и от образната диагностика, което ще доведе до прекратяване на практиката за извършване на повтарящи се ненужни скъпоструващи изследвания на един и същи пациент за кратък период от време.

Предстои въвеждане и на нова електронна услуга, която ще отговори на очакванията на пациентите, които ползват лекарства за домашно лечение, напълно или частично заплатени от НЗОК, изписвани на протокол, за съкращаване на сроковете за извършване на експертизи за отпускане на скъпоструващи лекарства и край на чакането в РЗОК – подаване на документи за издаване/заверяване на протокола по електронен път.

Участниците в семинара изразиха очакванията си да получат подкрепата на медиите, както и на гражданското общество и институциите, в усилията им да направят здравноосигурителната система все по-работеща в полза на пациента. 

Коментари

НЗОК. Ще изхранва некомпетентни лекари! Но няма да лекува пациентите!
Изглежда това е ХАРТАТА на НЗОК!

И откога тя се превърна в Социална служба за издръжка на този тип лица?
Но явно такава е поръчката на Министрите от Министерство на Здравеопазването!
А те едва ли действат на самотек! А по указание на висшестоящата организация! Която не е Закона в България!