Публикация

Мезентериална исхемия /Презентация на д-р Виолета Грудева/

Презентацията е изнесена от д-р Виолета Грудева по време на 17-ия Конгрес на Българската асоциация по радиологя, който се проведе от 28 до 30 септември, в гр. Пловдив.


Симптомите на исхемия завидят не само от етиологичните причини, но и от броя илокализацията на засегнатите чревни сегменти, прогресията и наличието на колатерални пътища.

 

/Цялата информация ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари