Публикация

Велопоход търси по-добра информираност за идиопатичната белодробна фиброза

Велопоход търси по-добра информираност за идиопатичната белодробна фиброза

ИБФ е рядко, но сериозно заболяване, което засяга фината тъкан на белите дробове


На 1 октомври 2017 г. завърши кампанията на Сдружение Идиопатична Белодробна Фиброза, с посрещане на велосипедистите, участвали във велообиколката „ С дъх на живот“. През септември месец Сдружението организира кампания за информираност за болестта, част от международната кампания на Европейската федерация по идиопатична белодробна фиброза. ИБФ е включена в списъка с редките заболявания, установени в РБ през март 2016 год. От Сдружението припомнят, че освен проблемите с диагностиката на заболяването, в България  все още лечението на ИБФ не се заплаща от държавата.

Повече за идиопатичната белодробна фиброза:

Идиопатичната белодробна фиброза (или ИБФ) е рядко, сериозно заболяване, което засяга фината тъкан на белите дробове. За разлика от други форми на интерстициални белодробни заболявания (които предизвикват силно разрастване на съединителна тъкан между алвеолите в белите дробове), диагнозата ИБФ означава, че причината за патологичното разрастване на съединителна тъкан в белите дробове не може да бъде установена. Прогнозата е лоша и средната продължителност на живота е 2-5 години от поставяне на диагнозата. През последните няколко години са разработени антифибротични лекарства за лечение на ИБФ. Макар че те не могат да излекуват болестта, е доказано, че биха могли да забавят развитието на ИБФ.

Коментари