Публикация

За първи път българин ръководи сесия на Конгреса на Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS)

За първи път българин ръководи сесия на Конгреса на Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS)

Началникът на отделение „Съдова хирургия“ в Болница „Тракия“,доц.д-рДимитърПетков д.м.,ръководи една от научните сесии на престижният световен форум


- Доц. Петков, през септември в Лион се проведе годишната среща на European Society of Vascular Surgery (ESVS).Вие бяхте един от малкото българи там.  Какво ново предложи световния форум на участниците?

- В събитието, както винаги,участваха съдови хирурзи от цял свят.Впечатление направи непрекъснато увеличаващата се група на специалисти извън Европа – предимно млади съдови хирурзи, търсещи новости и познания от водещите европейски школи в областта на съдовите заболявания.

По време на събитието се открои високото научно ниво на презентациите, които бяха преминали много сериозна селекция.Естествено отново във фокуса бяха ендоваскуларното лечение на аневризмите на аортата, стесненията на сънните артерии и артериалните заболявания на крайниците.

Няма как да не отбележим, че за първи път в една от научните сесии на Конгреса като модератор участвува и българин - в резултат на любезната покана на организаторите аз заедно с д-р Риика Туламо и д-р Сандип Нандра ръководихме един от изключително актуалните презентационни панели, в който се проведоха много интересни дискусии.

На снимката:

Генералният секретар на ESVT Д-р Винсент Йонгкайнд (Холандия), Д-р Риика Туламо (Финландия), Д-р Сандип Нандра (Великобритания) и Доц. Димитър Петков след приключването на научната сесия на ESVS.

 

- Провежда ли ESVS политики, насочени към младите, обучаващи се съдови хирурзи?

- Това е едно от основните направления в които дружеството работимн огоактивно. За младите съдови хирурзи непрекъснато се предлагат изключително ниски такси за участие в събития на дружеството, множество грантове за конгреси и обучение в елитни европейски клиники, Е-обучение, участие на представители на страните членки в заседанията на управителните органи на EVST(European Vascular Surgeons in Training) и много други възможности, насочени към обучението и образованието на специализиращите, за да могат те да отговарят на високите стандарти на съдовата хирургия в Европа. Това са сериозни възможности от които и нашите специализанти трябва да се възползват.

- Как ESVS вижда своето развитие и какви ползи може да донесе за българската съдова хирургия?

- В нарастващата интеграция с националните дружества и облекчаване на достъпа на специалисти до събитията на дружеството.

Новост е концепцията “Global Village” - идея, даваща възможност на всяка държава, имаща членове в ESVS да представя на годишните срещи информация и новини от местните асоциации. Активно се работи и върху практическата реализация на идеята за провеждане на съвместни научни сесии между националните асоциации и ESVS, които ще стимулират по-ефективната колаборация между европейското и локалните дружества. Това което предстои на българските съдови хирурзи е все по-активно да се включват в различните проекти на ESVS, за да могат чрез тях да специализират в елитни клиники на нашият континент и да допринасят за издигането на българската съдова хирургия до най-добрите европейски стандарти.

Коментари