Публикация

125 акушер-гинеколози на обучение по пренатална диагностика

125 акушер-гинеколози на обучение по пренатална диагностика

То се провежда в „Майчин дом“, включва практическа и теоретична подготовка по ултразвуков скрининг, фетални аномали, доплерова диагностика, ултразвукова диагностика на рискова бременност и други


Министерството на здравеопазването започва обучение в областта на феталната морфология на 125 български специалисти по акушерство и гинекология от 28-те административни области в страната. 

То е в изпълнение на проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по програма „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Обучението се провежда в „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, като целта е повишаване квалификацията на медицинските специалисти – акушер-гинеколози. То ще допринесе за подобряване качеството на пренатална диагностика и за преодоляване на регионалните дисбаланси при предоставянето на високотехнологични специализирани здравни услуги, уточняват от Министерството на здравеопазването.

Курсът обхваща 5 работни дни в периода от 2 септември до 10 октомври и включва практическа и теоретична подготовка по ултразвуков скрининг, фетални аномали, доплерова диагностика, ултразвукова диагностика на рискова бременност и други.

Ще бъдат обучени 125 медицински специалисти – т.е. с 25 повече от заложения в проекта индикативен брой.

В изпълнение на проекта в неонатологичните отделения на 33 лечебни заведения са доставени 400 високотехнологични медицински апарата, сред които: 22 кувьоза за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, 26 кувьоза за интензивна грижа за новородени и недоносени деца, 45 кувьоза за специални грижи за новородени, 33 транспортни инкубатора с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, 34 апарата за механична вентилация за новородени и недоносени деца, 22 апарата за механична вентилация за новородени и деца, 4 апарата за механична вентилация за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло.

Осигурени са и 24 апарата за постоянно положително налягане в дихателните пътища, 77 инфузионни помпи, 37 монитора за основни жизнени функции с пулсоксиметър, 7 дефибрилатора, 7 ЕКГ-апарата, 4 апарата за церебрално функционално мониториране, 4 апарата за инхалаторно приложение за азотен окис, 4 апарата за контролирана церебрална хипотермия, 6 рентгенови преносими апарата, 4 мобилни ултразвукови апарата, 33 лампи за фототерапия и 7 лампи за интензивна фототерапия (360 градуса).

Предстои да бъдат закупени и доставени 32 броя 2D ултразвукови апарата и 4 броя 3D ултразвукови апарата.

Проектът има за цел както да бъде намален броят на децата с вродени заболявания, така и да бъде редуцирана детската смъртност в страната.

Реализацията на проекта ще допринесе за осигуряване на равен достъп за всички бременни жени и новородени до високотехнологични специализирани здравни услуги - пренатална диагностика и неонатални грижи. Чрез модернизация на болничните структури по акушерство и гинекология и по неонатология ще се подобри качеството на медицинските грижи във всяка от 28-те административни области на страната. Ще бъде повишена и квалификацията на медицинските специалисти, работещи в тях.

Продължителността на проекта е от 24 юли 2015 г. до 31 декември 2017 г., а общата стойност е 12 774 308 лева (или 6 531 400 евро).

Коментари