Публикация

Лаборатория „ЛИНА” разполага с нов апарат за изследване на автоимунни заболявания

Лаборатория „ЛИНА” разполага с нов апарат за изследване на автоимунни заболявания

В някои случаи появата на антитела предхожда с години появата на симптоми


Медицинска лаборатория „ЛИНА” разполага с нов апарат за изследване на автоимунни заболявания.

„Автоимунните болести са една особена група заболявания, при която имунната система, която нормално защитава тялото от болестотворни причинители, като бактерии, вируси, гъбички и др. атакува собствените за организма тъкани и органи, при което се стига до сериозното им увреждане и нарушаване на тяхната структура и функция. Към този тип заболявания спадат: захарен диабет, тиреоидит на Хашимото, лупус , склеродермия, болест на Сьогрен, васкулит, болест на Крон, хроничен улцерозен колит, автоимунен хепатит и др.”, обяснява специалистът по клинична лаборатория в МДЛ  „ЛИНА” д-р Марта Райкова.

Наскоро лабораторията внедри апарата EUROBlotOne. С него в „ЛИНА” правят изследвания на панел от девет антитела срещу чернодробни антигени - AMA-M2, M2 -3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52. При пациенти с клинична картина на хроничен активен хепатит, при които е изключена вирусна причина за заболяването, трябва да се търсят чернодробни автоaнтитела. Това помага на клинициста да установи  дали се касае за автоимунно чернодробно заболяване или трябва да търси друга причина за симптомите от страна на жлъчно-чернодробната система.

„Повишаването на едно  или повече от тези антитела се свързва с определено автоимунно заболяване. Най-често срещани автоимунни чернодробни заболявания  - автоимунен чернодробен хепатит, първична билиарна цироза, първичен склерозиращ холангит се характеризират с наличие на високоспецифични антинуклеарни, антимитохондриални, антимикрозомaлни и антицитоплазмени автоантитела”, обяснява още д-р Райкова.

С апарата EUROBlotOne е възможно едновременното изследване и на панел от 15 различни антинуклеарни автоантитела. Това са антителата, насочени срещу следните ядрени структури: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl ,Jo-1, CENP, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, Histones, ribosomal P-protein,  DFS70. Повишените стойности на едно или няколко антитела са свързани с определено автоимунно заболяване.

В някои случаи появата на антитела предхожда с години  появата на симптоми

Ето за какво говори всяко едно от тях

 • mRNP/Sm -  смесена съединително-тъканна болест
 • Sm   -  системен лупус еритематозус (СЛЕ)
 • SS-A -    болест на Сьогрен или СЛЕ
 • Ro 52  -  болест на Сьогрен, СЛЕ, системна склеродермия
 • SS-B   -  болест на Сьогрен или СЛЕ       
 • Scl-70  - системна склеродермия
 • PM-Scl  - системна склеродермия, полимиозит
 • Jo-1 - полимиозит/дерматомиозит
 • CENP B   - системна склеродермия, първична билиарна цироза
 • PCNA    - СЛЕ
 • dsDNA     - СЛЕ
 • Nucleosomes - СЛЕ
 • Histones – СЛЕ,  първична билиарна цироза
 • ribosomal P-protein - СЛЕ
 • AMA M2  - първична билиарна цироза, системна склеродермия
 • DFS70   -  атопичен дерматит, астма,  ревматоиден артрит

 

Ако изброените по-горе заболявания не се лекуват, това води до тежки, животозастрашаващи поражения за организма.  За да бъдат лекувани тази група болести, те трябва да бъдат правилно и точно диагностицирани. Част от диагностиката се осъществява чрез изследване на пациента за  наличие на автоантитела в кръвта т.е. антитела, насочени към неговите собствени клетки и тъкани. Такива са различните  антинуклеарни  антитела – антитела, насочени срещу различни структури на клетъчното ядро, антимитохондриални  антитела, антинеутрофилоцитоплазмените антитела и др. При някои автоимунни заболявания се позитивират точно определени антитела, при други -  група от различни автоантитела

Изследването за антинуклеарни антитела и антитела срещу чернодробни антигени може да се направи по всяко време и не е необходимо  да се спазва специален диетичен режим. Препоръчително е в момента на изследването пациентът да не провежда лечение с кортикостероиди, биологично лечение или други лекарства, подтискащи имунния отговор.

Същият апарат изследва изключително точно и различни видове алергии, като тези изследвания се извършват отделно.

Коментари