Публикация

CredoWeb вече работи на три европейски пазара

Успешен старт на www.credoweb.ro


След България и Австрия, Румъния стана третата европейска държава, в която дигиталната платформа CredoWeb, свързваща медицински професионалисти, пациенти, институции, неправителствени организации и фармацевтичен бизнес, започна своята дейност.

На 28 септември платформата www.credoweb.ro беше стартирана успешно на живо в Букурещ пред професионалисти в областта на здравеопазването и над 70 местни представители на водещи световни фармацевтични компании. Насловът на събитието беше „Добре дошли в дигиталната ера“.

Преди това аудиторията беше запозната от основателя на CredoWeb д-р Петър Велев с глобалната тенденция за дигитализация на здравеопазването и фармацевтичния бизнес. С конкретните възможности на CredoWeb като иновативно виртуално пространство за комуникация присъстващите бяха запознати чрез презентации на Богдан Радой, Managing partner, CredoWeb – Румъния; Силвия Александрова, Client solutions manager, CredoWeb – България; Александра Велева, CЕO, CredoWeb – Австрия; Камелия Думитреску, Marketing manager,  CredoWeb – Румъния.

Представителите на фармацевтичния бизнес в Румъния проявиха особен интерес към възможността CredoWeb да бъде използван като дигитален маркетинг офис, а също и към някои от основните инструменти в платформата - организирането на виртуални професионални дискусии, специфичното таргетиране на лекарите по специалности и/или по териториален принцип, връзката с потребителите на медицински услуги и фармацевтични продукти, създаваща лоялност.

Стартът на CredoWeb – Румъния е поредната стъпка от навлизането на дигиталната платформа за комуникация в здравеопазването на нови пазари. В момента платформата е достъпна на английски, немски, румънски и български език. Предстои стартирането ѝ на испански и португалски, което отваря възможността за разпространение в Централна и Южна Америка.

По време на представянето на Румънската платформа на въпроси на Credo Media отговориха д-р Петър Велев и Богдан Радой.

Д-р Петър Велев, основател на CredoWeb:

От фармацевтичната индустрия се очаква да бъде не просто доставчик на лекарства, а доставчик на услуги

Свидетели сме на нова ера от развитието на фармацевтичната индустрия. Ключовият въпрос е, че дигитализацията бързо променя целия свят, навиците на хората. Неслучайно вече говорим за „дигитални граждани“. Ако се фокусираме в сферата на здравеопазването, основният проблем е, че всички специалисти в тази област очакват от фармацевтичната индустрия да бъде не просто доставчик на лекарства, а доставчик на пълноценна услуга. Това означава индустрията да подкрепя лекаря, предписващ съответните медикаменти, както и пациента, който ги приема, на всеки етап от лечението. Лекарите очакват много повече конкретна и полезна за тях информация, но в реално време, в интерактивна дигитална среда. Пациентите, особено с хронични заболявания, които се лекуват с така наречените специализирани медикаменти, предизвикващи често много странични ефекти, очакват моментална реакция на техни запитвания, оплаквания и въпроси, свързани с терапията. Защото обикновено лекарят не е достъпен по всяко време, когато пациентът има нужда от него. Затова фармацевтичната индустрия е задължена да мисли за всичко това, да отговори на нарастващите очаквания и на медицинските специалисти, и на пациентите. Неслучайно в идните месеци в целия свят имаме няколко огромни събития, посветени на дигитализацията в здравеопазването и фармацевтичната индустрия. При това тези събития имат вече по 10-11 издания. Това означава, че повече от 10 години индустрията инвестира и търси адекватни отговори на откриващите се пред нея нови предизвикателства в комуникацията и информацията. Мотото на една от големите срещи във Филаделфия, САЩ, е „Все още фармацията търси своя UBER“. Затова индустрията е готова да приеме дигиталните предизвикателства.

Богдан Радой, управляващ партньор на CredoWeb – Румъния:

CredoWeb e независима и неутрална дигитална територия в помощ на лекари, пациенти и фармация

Убеден съм, че времето за дигитализация дойде и в Румъния. Използването на Интернет в нашата страна е широко разпространено, не само чрез стационарни компютри, но и чрез мобилни устройства. Социалните мрежи се радват на огромен брой потребители. Ние видяхме, че медицинската общност до момента нямаше възможност да комуникира в сигурна среда, в затворено за неоторизирани посетители виртуално пространство. Лекарите нямаше къде да обменят професионална информация и да се представят пред колегите си. Другата страна на въпроса е необходимостта пациентите да имат достъп до повече информация, но от сигурни професионални източници, а не просто от случайни резултати в търсачките. Основната разлика между CredoWeb и другите интернет платформи, занимаващи се с медицина и здравеопазване, е, че ние сме една неутрална територия, добре конструиран сбор от инструменти, носител на информация между различните участници в процеса на здравеопазване. С днешна дата влизането в различни многобройни интернет сайтове, за да се търси професионална или пациентска информация, е доста затрудняващо, отнема много време. Нашето разбиране е, че трябва да имаме цялата необходима информация на едно място, за да бъде максимално видима и достъпна за различните типове потребители. Точно това постигаме с CredoWeb.

 

Коментари

Тихомир Ушев
5 окт 2017 16:08

Интересно е дали български пациенти, които живеят на р. Дунав ще могат да се свързват с лекари в Румъния? Известно е, че доста хора в Северна България разбират румънски и биха използвали техни здравни услуги, когато това им е по-близо и по-изгодно в сравнение с пътуване до София или до Пловдив