Публикация

12-ти национален конгрес по оториноларингология събра УНГ специалисти в Свети Влас

12-ти национален конгрес по оториноларингология събра УНГ специалисти в Свети Влас

Председателят на Българско сдружение по оториноларингология , проф.д-р.Румен Бенчев - иновациите и световният опит са във фокуса на тазгодишния конгрес


Проф.Бенчев, по традиция програмата на конгреса е наситена и разнообразна.В какво е фокусирана тази година?

 

Тази година се опитахме да фокусираме нашия конгрес върху сравнително новите постижения в оториноларингологията. Разбира се, тук не говорим за нещо изключително ново,а за това, че се опитваме да догоним европейските и световните стандарти и все повече да навлезем в ендоскопската хирургия както на ушите, така и на носа и околоносните кухини, така и за приложението на модерните методики за лечение на туморите в нашата област.Наблегнахме на иновациите.

-В бърз поглед върху темите,виждаме че много от тях застъпват онкологичните заболявания.Какво е новото там?

 

В програмата тази година имаме цяла сесия отделена на органосъхраняващите операции -  как ,дали и кога могат да се приложат в различните  стадии. Нашият стремеж е да подобрим качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания.

Факт е - увеличение на пациентите има и по-неприятното е,че особено в провинцията,те идват при оториноларинголога в доста  късен стадий, когато трудно можем да приложим принципите на органосъхраняващите операции. Ето защо,навсякъде се стремим към извършване на органосъхраняваща хирургия или в повечето случаи лъче-химиотерапия,която да предшества евентуална хирургия, като по този начин пак подчертавам целта е да се подобри качеството на живот на пациентите. Използването на микроинвазивни и по-малко инвазивни техники също е особено  важно в ранните стадии на туморната хирургия.

 

 - Прави впечатление силното международно участие тази година.Къде стои българския опит?

 

Тразиционно каним чужди лектори,като се стремим те да са от различни области  на отриноларингологията, както за ушната патология,така и за патологията на носа и синусите, така и за туморната хирургия.

В подборът на програмата тази година се стремихме да заложим теми от различни посоки в нашата специалност .Гост-лекторите  ни са  специалисти от Южна Корея, САЩ, Ливан, Сърбия, Русия, както и имаме изключително интересни разработки на наши колеги -  уважавани български специалисти  от различни  специалности, които да допълнят нашите виждания, там където има припокриване с други специалности като лицево-челюстна хирургия, радиология и лъчетерапия, педиатрия. В тази посока се стремим да дадем по-широко познание на аудиторията за някои аспекти на различните заболявания и в рамките на тези три дни да покрием голяма част от най-актуалните теми в нашата работа съчетавайки световния опит и нашите постижения.

Коментари