Публикация

София е домакин на Балканските медицински дни

Форумът ще премине под мотото „Здраве и дълголетие на Балканите“


В периода 6-8 октомври София ще бъде домакин на XXI-ата сесия на Балканските медицински дни. Форумът ще се проведе под патронажа на председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски и ректора на Медицински университет - София проф. Виктор Златков и ще премине под мотото „Здраве и дълголетие на Балканите.“

Проявата има дълга история и традиции, свързани с една от най-старите професионални организации в нашия регион – Балканския медицински съюз (БМС), създаден 1932 г. За дългите години на своето съществуване БМС в цялостната си дейност се е ръководил от девиза, приет при основаването му - „Мир. Здраве. Приятелство.“ 

Конгресът ще допринесе за укрепване на имиджа на българската медицинска наука, за устойчивост на добросъседските отношения на Балканите, както и за утвърждаване на София като столица с топло гостоприемство и древна култура. Този форум ще продължи традицията, заложена далеч във времето на обмяна на опит и знания сред медицинските общности от балканските държави, изтъкват организаторите.

Откриването е на 6 октомври, петък, от 14:00 часа в Аулата на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1. Пленарната сесия започва от 14:30 часа, а профилираните сесии ще се проведат в залите на Фармацевтичния факултет на ул. „Дунав“ № 2.

Работните дни на форума включват пленарно заседание и профилирани сесии – по вътрешна медицина, невронауки, фармация и фармакология, гастроентерология и хранене и болести, свързани с възрастта. 

Балканските медицински дни не са се провеждали в България от 18 години. На форума ще присъстват 400 делегати от балканските страни. Специален гост на събитието е  Prof. Pierre-Francois Plouin - член на Френската академия на науките.

Балканският медицински съюз е създаден през 1932 г. и успешно съществува до наши дни. На всеки две години са се провеждали Балкански медицински седмици. В началото те са били съпроводени от показни хирургични операции и демонстрации на интересни клинични случаи, с посещения в различни болници и клиники. В наши дни в интервалите между Балканските седмици се провеждат и Балкански медицински дни, посветени на актуални за региона и медицинската наука теми. Така на практика всяка година се организират балкански научни форуми, последователно във всяка балканска държава, членка на БМС. 

С научната програма на събитието можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

doc

Коментари