Публикация

Д-р В. Грозев: От 10 г. няма увеличение на болничното финансиране

Д-р В. Грозев: От 10 г. няма увеличение на болничното финансиране

Ръководството на Българския лекарски съюз се срещна с депутати от ДПС


На 4 октомври 2017 г. в Народното събрание ръководството на Българския лекарски съюз се срещна с депутати от ДПС. 

Съсловната организация представиха д-р Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС; д-р Стоян Борисов, главен секретар на УС на съсловната организация; д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет, и членовете на УС на БЛС - проф. Борислав Китов и д-р Иван Маджаров. От ДПС в разговора участваха д-р Нигяр Джафер, д-р Хасан Адемов, д-р Джевдет Чакъров и Йордан Цонев.

Д-р Венцислав Грозев постави акцент върху необходимостта да бъдат защитени предложенията на Българския лекарски съюз за промени в Закона за бюджета на НЗОК и в Закона за здравното осигуряване. Той изтъкна, че от десет години няма увеличение на болничното финансиране, въпреки повишената минимална работна заплата, всеобщото поскъпване на медикаменти и консумативи, както и амортизациите в лечебните заведения.

И още - за първи път БЛС постави становище по бюджета във връзка само с медико-диагностични дейности, с типични медицински дейности и медицински изделия. Според председателя повишаването на бюджета през 2018 г. с около 300 млн. лв. (в сравнение с 2017 г.) може да гарантира по-малко сътресения в системата.  

Д-р Грозев се спря и на проблемите на МБАЛ „Христо Ботев” във Враца. Той заяви, че не е редно в продължение на три месеца работещите там 600 души да получават само процент от заплатата си и независимо от това да са по 24 часа в болницата и да изпълняват професионалния си дълг. Според председателя на БЛС дори само този факт е поредно доказателство за морала и етиката на българските лекари и професионалисти по здравни грижи. 

Присъстващите се обединиха около виждането, че при преизпълнение на приходната част на държавния бюджет с повече от два милиарда лева, недопустимо е да фалира МБАЛ „Христо Ботев”  - най-голямото лечебно заведение във Врачанския регион. Абсурдно е да се лишат от медицинска помощ жителите на цели области.

В центъра на обсъжданията очаквано бе поставено остойностяването на медицинските дейности, което всички участници в разговора определиха като тежък проблем, изискващ незабавно решение. Единодушно бе подчертана необходимостта да се върне авторитетът на лекаря, чийто висококвалифициран труд трябва да е уважаван и платен според квалификацията на медика. Това се отнася както за лекарите, така и за професионалистите по здравни грижи и за останалите служители, заети в сектора, подчертаха представителите на БЛС.

Д-р Юлиан Йорданов се спря на проблема за продължаващото медицинско обучение на лекарите, като обяви, че за централно- и източноевропейските лекарски организации това обучение е приоритетно. Според него, за да се утвърди същото виждане у нас, трябва да се вземе политическо решение за промяна в Закона за съсловните организации.

В отговор на поставените от БЛС проблеми, депутатите изразиха тревогата си за случващото се в болничната помощ и в здравноосигурителната ни система. Те декларираха, че са категорично против болничните лимити и ще продължат да искат премахване монопола на НЗОК, въвеждане на допълнителен стълб на здравно осигуряване и създаване на конкуренция. Освен това ще настояват за рационално използване на парите, които плаща здравната каса.

Коментари