Публикация

Деян Денев: Да се регламентират отстъпките, които фарма бизнесът прави за пациентите

Деян Денев: Да се регламентират отстъпките, които фарма бизнесът прави за пациентите

ARPharM с отворено писмо до здравния министър


Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) поиска да бъдат регламентирани отстъпките, които фарма компаниите правят в полза на пациентите. В отворено писмо относно програмите за подобряване на достъпа на пациентите чрез намаляване на доплащането на частично заплащани от здравната каса лекарствени продукти, от ARPharM предупреждават, че без регламент няма как да бъде гарантирано, че предоставената отстъпка, както и самият лекарствен продукт реално ще стигнат до пациента. Асоциацията изтъква, че така се стимулира паралелният износ на медикаменти.

Публикуваме текста на отвореното писмо, подписано от Деян Денев, изпълнителен директор на асоциацията, без редакторска намеса. То е изпратено до министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, с копие до заместник-министър Лидия Нейчева, управителя на НЗОК проф. Камен Плочев и до председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране проф. Николай Данчев.

Уважаеми г-н министър,
Българските пациенти са първенци в Европа по доплащане на здравни грижи и лекарства. Според данни на Евростат 46% от плащанията за здравеопазване са лични разходи на пациентите. При лекарствата доплащането достига 50%. Много проучвания демонстрират, че високото доплащане от пациент води до отказ от лечение или самоволно намаляване на предписаната доза, а оттам и до влошаване на крайния резултат от лечението.

Голяма част от жизненоважните лекарствени продукти в България се заплащат от НЗОК частично на 75%, 50% или дори 25 %. Доколкото стойността на доплащане от страна на пациента с частично реимбурсирани продукти често е около минималната работна заплата за месец, доплащането е непосилно за пациентите и техните семейства и те на практика са лишени от адекватен достъп до лекарствена терапия без помощ от страна на компанията.

Фармацевтичните компании от години доброволно осъществяват у нас програми за подобряване на достъпа за частично заплащани от НЗОК лекарства, като предоставят на дистрибутори и аптеки отстъпки, предназначени за намаляване на доплащането от пациент. Съществуването на тези програми в много случаи е единственият начин лекарственият продукт да бъде достъпен за българските пациенти. Това компенсиране на доплащане не само гарантира достъпа на пациентите на фона на ниските доходи и недостатъчните нива на заплащане на лекарствата от НЗОК, но и представлява сериозна допълнителна отстъпка, която индиректно служи на държавата в изпълнението на отговорностите й да осигури равнопоставен достъп до лечение на всички български граждани.

През 2017 г. 14 от компаниите, членуващи в ARPharM, а именно АбВи ЕООД, Астелас фарма ЕООД, АстраЗенека, Байер България EOOД, БьорингерИнгелхайм, ГлаксоСмитКлайн, Новартис Фарма, Ново Нордиск А/С, Пфайзер, Рош България, Санофи, СервиеМедикал ЕООД, Ю СИ БИ България ЕООД, Янсен, предоставят отстъпки за компенсиране на доплащането от пациент чрез програми за подобряване на достъпа на обща стойност 66 милиона лева. 
Очаква се за 2018 г. общата стойност на програмите за компенсиране на доплащането да достигне 70 милиона лева. Отстъпките покриват напълно или частично доплащането от пациент за лекарствени продукти за лечение на респираторни заболявания, кардиологични заболявания, бъбречна недостатъчност, ревматоиден артрит, псориарзис, диабет,психични и неврологични заболявания, онкология (хормонална терапия),трансплантации, урология и други.

Поради липса на друга нормативно регламентирана възможност, във всички случаи програмите за подобряване на достъпа чрез компенсиране на доплащането за пациент се осъществяват чрез предоставяне на допълнителна отстъпка по търговската верига (дистрибутори и аптеки). За съжаление, чрез този механизъм няма как да бъде гарантирано, че предоставената отстъпка, както и самият лекарствен продукт реално ще стигнат до пациента. 

Доколкото тези допълнителни отстъпки се предоставят от утвърдената за България цена, която вече е най-ниската цена на производител в 10 държави от ЕС, износът на съответните лекарствени продукти към други държави в ЕС съществено се засилва, което в много случаи води до липси в аптечната мрежа и невъзможност медикаментите да стигнат до българските пациенти.

Липсата на нормативно решение по този въпрос би могло да застраши съществуването на програмите на подобряване на достъпа чрез компенсация на доплащането, което да доведе до доплащане или увеличаване на доплащането за лекарства от пациентите.
В този смисъл, сме разочаровани от отпадането от проекта на Наредба 10 на предложения механизъм за предоставяне на компенсацията на доплащането на пациент чрез НЗОК, който би решил изложения по-горе проблем с дефицитите без увеличение на разходите на НЗОК за лекарства.

Сигурни сме, че животът и здравето на българските пациенти могат да бъдат защитени, при адекватни мерки на изпълнителната власт. Считаме, че моментът е навременен за намиране на съответното нормативно решение, което да позволи доброволната компенсация от компаниите на доплащането от пациент за някои частично заплащани от НЗОК медикаменти да продължи.

Оставаме на разположение за среща в удобно за Вас време, в която да обсъдим възможностите за сътрудничество.

С уважение: Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM.

Коментари