Публикация

МЗ обеща повече центрове за спасяване на пациенти с инсулт

МЗ обеща повече центрове за спасяване на пациенти с инсулт

Водещи невролози от цяла Европа обсъдиха възможностите за по-добро лечение на заболяването


Заболяванията на мозъка са тежки и животозастрашаващи, битката с тях е изключително важна за продължителността и качеството на живота на пациентитеТемата „Иновации в медицината“ превърна Регионалния обучителен курс по неврология на Европейската академия по неврология, който се проведе в столицата и събра рекорден брой учени от Европа – 200 от 19 страни, във важно събитие за европейската наука.

Здравният министър проф. Николай Петров, патрон на форума и на Третия конгрес по неврология и мозъчна хемодинамика, пое ангажимент за внедряване в практиката на метода, спасяващ пациенти с исхемичен инсулт, които обикновено стигат късно до болница, за да оживеят и да се възстановят. 

Опитът на българските учени в прилагане на метода за механичното изсмукване на тромбите от мозъчните съдове бе основната тема на 3-ия конгрес на Българската асоциация по мозъчна хемодинамика. Засега той се прилага в две наши болници, но министър Петров сподели, че Министерството на здравеопазването ще създаде програми за обучение и повече центрове в страната.

Става дума за изключително ефективен, полезен и резултатен метод на лечение. Дори имам участие в изготвянето на този мултидисциплинарен стандарт за лечение на исхемичен мозъчен инсулт. А пътят до него е в създаването на повече центрове в страната. За да навлезе рутинно в практиката у нас, е необходима и програма за обучение на специалисти и изработването на механизъм за финансирането на метода, допълни той пред медиите.

В рамките на 4 дни водещи учени в неврологията от цяла Европа обсъдиха възможностите за по-доброто лечение на болните и споделиха съвременните аспекти в терапията на мозъчните инсулти

Огромен интерес предизвика докладът на акад. проф. Екатерина Титянова за „Активното дълголетие чрез обучение и реобучение на мозъка.

Обърнах внимание на съществен детайл, че няма лекарство, което да доведе до реобучение на мозъка. За целта трябва да се използват специфични методи и те да са насочени към конкретните дефицити. Когато тромб запуши кръвоносен съд в мозъка, възможностите за лечение не са много. И обикновено зависят от бързата реакция. Механичната тромбектомия обаче значително удължава възможностите за терапия. Затова новият метод заслужено прикова вниманието на експертите. Както при поставянето на стенд, катетърът влиза през артерията на бедрото, но вместо към сърцето отива към главата. 

Пациентът може напълно да оздравее, без да развие остатъчен неврологичен дефицит. Знаем, че болните, преживели мозъчен инсулт, често са трайно инвалидизирани, а някои и не преживяват. А този метод дава възможност да лекуваме дори и тези случаи, които преди не са могли да се лекуват. Подобна перспектива увеличава неимоверно процентите на ефективно лечение, обяви проф. Титянова, председател на БАНМХ.

Тя получи приветствия и уверения за съдействие от много институции като Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната, Българския лекарски съюз и БЧК, Медицинския факултет на СУ „Кл. Охридски“, Военномедицинската академия, Националната спортна академия и от редица наши и европейски научни сдружения и институции. 

„Вярвам, че Регионалния обучителен курс по неврология на Европейската академия по неврология не случайно се радва на голям интерес в страната и чужбина и ще спомогне за повишаване на информираността на гражданите относно социално значимите заболявания“, отбеляза министър Николай Петров.

„В последните 10-20 г. се говореше за интердисциплинарен подход , а отскоро и за мултимодален подход. Излязохме от зоната на великите лекари лечители енциклопедисти, минахме през етапа на тясната специализация и на големите корифеи в много малка област. В последно време правим нещо много добро от двете – със съвместни усилия, понякога от различни специалности, насочени в една посока, касаещи все по-голямо качество за пациента.

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика като организация се разви пред моите очи – сравнително млада организация, но още на своя 3-и конгрес има впечатляващо чуждестранно присъствие и признание“, допълни министърът.

Резултатите от престижния научен форум ще се дискутира в следващите месеци от 190 специалисти по неврология, по кинезитерапия, по физикална медицина и рехабилитация от България и страни като Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Хърватия, Черна гора, Швейцария и други, участвали във форума.

Коментари

Хубаво скпретнато мераприятие организирано от академиците на ВВМИ. Браво! Дано има връзка между ултразвуковата диагностика, без условия за интракраниално мониториране и организацията и методите за тромбекстирпация, при липса на познание за дизонтогенезата на мозъчното кръвообращение. За жалост параклиничните неврологични изследвания и опита с постинсултните състояния, на думи са атрактивна тема, но далеч от реалната практика.