Публикация

Откриване на нов Университетски информационно-административен център в МУ - Пловдив - 09 октомври

Откриване на нов Университетски информационно-административен център в МУ - Пловдив  - 09 октомври

Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров за първи път посети официално Медицински университет - Пловдив. На официалното събитие присъстваха още: депутати, Председателят на ОС - Пловдив, зам.-кметове, почетни консули, ректори, преподаватели и студенти.


Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров бе гост на официалното откриване - на 09 октомври, на Университетския информационно-административен център към МУ Пловдив. По време на посещението си проф. Петров  разгледа и Симулационния тренировъчен център, който е най-големият комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в България.


Новият Университетски информационно-административен  център  ще предоставя обогатени  информационни услуги от нов тип на българските и на чуждестранните студенти и ще помага за по-бързото адаптиране на новоприетите. Това е поредната голяма инвестиция на Медицински университет - Пловдив за базисно подобряване комплексното обслужване и повишаване на качеството на администриране на многоаспектните проявления на т. нар. учебна дейност.

В сградата са обособени три функционални звена. Първото ще предоставя пълна информация за стъпките на адаптация на новоприетите студенти. Второто е за административни услуги, където ще се извършва консултиране и помощ при подготовка на документи, необходими за МВР, здравни застраховки, банки и други. Третото специализирано звено ще обслужва и подпомага студенти в неравностойно социално положение. 

В модерния архитектурен комплекс се намират и двата вече функциониращи центъра - Информационен център и Център за кариерно развитие, както и отдел "Учебни дейности". Тук са и административните офиси за деканата и инспекторите на Факултета по медицина, а също и на отдел "Следдипломно обучение". 

В просторната сграда има зали за презентация, информационни и приемни зали за обслужване на студентите, каса, книжарница и интернет-кафе. Центърът ще работи така, че всички административни функции, отнасящи се до студентите  да се случват на едно място - за максимално улеснение на студентите в административните процедури. 

Новата двуетажната сграда на бул. Васил Априлов 15А  беше построена за срок от седем месеца. Стойността на инвестицията от страна на МУ - Пловдив е 3 241 692 лева, изцяло  собствени средства. Изграждането на Университетския информационно-административен  център е част от  Строителната програма за мандата 2015-2019 година на ректорското ръководство.

Коментари