Публикация

2 млд. и 700 млн. лица ще бъдат с наднормено тегло в света през 2025г.

10 октомври 2017 г. от 10:00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на БАСОРД по проблемите на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Участват: Доц. Светослав Ханджиев (БАСОРД), Доц. Георги Милошев (БАН


Пресконференцията ще се проведе във връзка с Международния ден за проучване на затлъстяването - 11 октомври

 

Според данни на СЗО през 2025г. 2 млд. и 700 млн. лица ще бъдат с наднормено тегло в света. България е на пето място в Европа по детско затлъстяване от 32 държави в 53членния регион на Световната здравна организация в Европа. В Европа 22 милиона деца под 5-годишна възраст са с наднормено тегло, а около 5 милиона са със затлъстяване.      
   Националното проучване за хранене на населението над 1-годишна възраст показа значително нарастване на затлъстяването сред момчетата до 5 годишна възраст 7.1% през 2014 г. в сравнение с 3.3% през 2004 г. При момичетата в същата възрастова категория се забелязва положителна тенденция за леко намаление на честотата на разпостранение на затлъстяването 2.7% през 2014 г. в сравнение с 5.4% през 2004 г. 
     Според същото проучване се наблюдават следните негативни тенденции в храненето на децата в България: увеличена консумация на захарни изделия и напитки (сокове, газирани и енергийни напитки); висока консумация на мазнини; висока консумация на готварска сол; ранна консумация на алкохол, честа и висока консумация на алкохолни напитки сред учениците над 14-годишна възраст; ниска консумация на кисело мляко, на риба и на плодове и зеленчуци.  
    „Училище за здраве – за деца, родители и учители"

е принос към профилактиката на редица социално-значими заболявания и предимно на детското затлъстяване. От 1 до 6 септември в к.к. Албена се проведе за пети път „Училище за здраве – за деца, родители и учители" под патронажа на проф. Николай Петров, министър на здравеопазването с участието на специалисти от България, Франция и Дания. Тази инициатива намери широк положителен международен отзвук на проведените в последно време международни научни форуми в Лисабон, Букурещ, София, Прага, Ванкувър, Братислава и други.   
Целта на мероприятието е опитът на „Училището за здраве – за деца, родители и учители" да се мултиплицира, за да може това училище в к.к. Албена да бъде последвано от още много такива. 


 
Затлъстяването е значим медицински и социален проблем. Ниската физическа активност и неправилното хранене са важни елементи на етиопатогенезата на заболяването. Според данни на Европейския конгрес по затлъстяване в Прага, България е на пето място в Европа по честота и тежест на детското залтъстяване, което налага особено акцентиране на превантивните мерки в детската възраст, като основа на профилактиката както на затлъстяването, така и на захарния диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания
На пресконференцията ще се разисква и въпроса за ефекта на т.нар. „имитиращи” храни у нас за развитието на надторменото тегло и въздействието им върху генома.

Коментари