Публикация

Нови терапии за диабет намаляват риска от хипогликемия и сърдечносъдови инциденти

Нови терапии за диабет намаляват риска от хипогликемия и сърдечносъдови инциденти

Прогреса на технологиите улеснява контрола на диабета и поддържането на кръвната захар в нормални граници


Въпреки все по-добрите терапии около половината диабетици все още не могат да достигнат целевите нива на кръвна захар. При това именно добрият контрол на нейните стойности е най-важен за предпазване от усложнения. Неслучайно две трети от хората със захарен диабет имат сърдечносъдови проблеми (хипертония или друго). Това заяви пред журналисти от различни страни Стефан Оелрих, ръководител на Глобалния диабетен франчайзинг на Санофи. Той подчерта, че основната цел на фармацевтичната компания е да намира все по-добри терапевтични решения, които да гарантират по-добро качество на живот за пациентите. „Новите технологии улесняват контрола на диабета и поддържането на кръвната захар в нормални граници. Това ще окаже огромен ефект върху здравните системи и разходите за лечение, защото така се намаляват хоспитализациите и усложненията, а също и разходите за лечение на тези пациенти“, подчерта Оелрих. Затова и компанията е фокусирана върху намирането на иновативни и интегрирани решения, които дават допълнителна стойност за пациентите и обществото.

Инсулинът е крайъгълен камък в терапията на диабета и най-ефективното средство за понижаване на кръвната захар. Модерните инсулинови формули, както и инсулиновите устройства са лесни и сигурни за използване, подчертаха от Санофи. Заради всичко това включването на инсулин в терапията при диабетици не бива да се отлага. Хората не бива да се притесняват от ранното започване на лечение с инсулин.

Науката с нови, полезни за всекидневието на пациентите решения

Един от основните проблеми при лечението на захарната болест е ангажираносттана пациентите. Повечето от тях са възрастни и ако устройствата, с които трябва да инжектират всекидневните си дози, са трудни за употреба, лечението им ще бъде с пропуски. Затова вниманието на учените е насочено към опростяване на приложението на инсулин. Например новите инсулинови писалки са по-лесни за употреба. Материалът е по-малко хлъзгав, когато се държи в ръка, а времето за инжектиране се съкращава до няколко секунди.

В момента цяла армия от учени и експерти работи върху създаването на нови решения за нуждите на пациентите с диабет. „Бъдещите терапии, които сега са ориентирани към регулиране на кръвната захар, трябва да се целят и в съпътстващите заболявания, усложнения, които повечето от диабетиците така или иначе имат“, подчерта Филип Ларсен, ръководител на Направление Проучване и развитие към Глобалния диабетен франчайз на Санофи.

Диабетът е едно доста сложно заболяване, което се свързва с патологични промени в различни органи и системи. В момента медицината е разгадала  само някои от причините за него. Един от проблемите на съществуващите терапии е, че нито едно от тези антидиабетни лекарства не се целят в  коморбидността – заболявания, които пациентите имат едновременно с диабета.

С поглед към реалните нужди на хората с диабет днес и утре

Един от проектите на Санофи съвместно с JDRF цели да се разработят  иновативен инсулин, който да не създава риск от хипогликемия.

Друг проект за иновативна терапия е насочен към намаляване на теглото и постигане на обрат в прогресирането на диабет тип 2. Тя има потенциал да бъде първа в своя клас. По думите на Ларсен тя постига намаляване на гликирания хемоглобин, както и на теглото с над 10%. Очаква се да намери приложение и за лечение на предиабет при хора с наднормено тегло, на неалкохолната стеатозна болест, както и на сърдечносъдови заболявания.

Новите терапии са насочени към GLP-1 и глюкагоновите рецептори. 90% от разходите за лечение при диабет тип 2 са заради сърдечносъдови инциденти. Две трети от хората имат такива усложнения. Целта на тази нова разработка е редуциране на сърдечносъдовите заболявания с над 20%.

Две нови типа диабетни агенти показват резултати за намаляване на сърдечносъдовата смърт – GLP-1 рецепторните агонисти (лираглутид) и SGLT-2 инхибиторите (емпаглифлозин), съобщи още Филип Ларсен. Санофи работи активно и в двата лекарствени класа, разработвайки Efpeglenatide (дълго действащ GLP-1 рецепторен агонист) и Sotagliflozin (SGLT-1/2 двоен инхибитор). Разработването на Efpeglenatide вече е във фаза 3 след като дотук е показал много добри резултати.

SGLT-2 инхибиторите увеличават излъчването на глюкоза с урината и по този начин регулира кръвната захар.. Инхибирането на SGLT-1 в гастроинтестиналния тракт намалява нивата на глюкозата след нахранване и повишава нивото на хормоните в него подобно на GLP-1 и PY, които се асоциираха с ползи за метаболизма. Механизмът на действие не зависи от инсулина и не се засяга от намаляване на бъбречната функция.

Предизвикателства пред лечението на неалкохолната мастна чернодробна болест

Sotagliflozin намалява усвояването на глюкоза от храната, а клиничнитеизпитвани също са в трета фаза. Sotagliflozin показва съществено намаляване на гликирания хемоглобин (HbA 1c) в добавка към инсулиновата терапия при пациенти с диабет тип 1.

До момента няма одобрено лекарства за лечение на неалкохолната мастна чернодробна болест, която може да прогресира до неалкохолен стеатохепатит, цироза и хепатоцелуларен карцином, изтъкна Ларсен. Предизвикателствата пред учените са свързани с дефицита на терапии и сложния патофизиологичен път на възникване на болестта. Амбициозната цел на нова терапия, разработвана от Санофи е да постигне контрол на основни фактори, свързани с нея, като възпаление, фиброза, липотоксичност, оксидативен стрес и др.

Един от проектите на Санофи - CXCR3 Mab, представлява таргетиран имуномодулиращ подход, който се очаква да спре диабет тип 1. До момента той е успял да лекува активно автоимунното заболяване при мишки. CXCR3 се експресира върху предварително активирани имунни клетки, като ги насочва към органите. Диабет тип 1 е хроничен с паметни клетки, генериращи патогенни (CXCR3 +) ефекторни клетки, поясни още Ларсен. Ползите за пациентите ще са осезаеми, защото при сегашните терапии въпреки овладяването на кръвната захар, рискът от сърдечносъдови заболявания си остава два-три пъти по-висок.

С помощта на науката и иновативни открития се върви към подобряване на лечението, обобщи задачата на изследователите в  Санофи Филип Ларсен.

Съвременните технологии гарантират високо качество на продукта

Във Франкфурт на Майн, Германия, се намира най-големият завод за производство на инсулин в Европа. Той е построен от Санофи, като компанията е инвестирал над 1 млрд евро през годините в Индустриалния парк на Франкфурт, където е заводът и логистичната част. Това съобщи Мартин Зиверт, ръководител на Направлението за инжекционни устройства към Санофи. Той подчерта, че 95 г. след първото индустриално производство на инсулин, в областта на разработването, научната експертиза и администрацията вече работят 7 750 души. Във Франкфурт е базирано цялото производство на Санофи на инсулин и диабетни продукти.

През 80-те г. инсулинът става биотехнологичен продукт. За производството му се използват генетично модифицирани микроорганизми. Първият човешки инсулин е произведен през 1998 г., каза още Зиверт. Производството на инсулин минава през 15 основни стъпки и продължава 50 до 80 дни. Особено внимание се обръща на контрола на качеството , който се извършва във всеки един от етапите в производствения процес.

Заради мащабите, в които се осъществява научно-изследователската работа и разработването на иновативни продукти, Санофи работи по редица публични партньорства с големи консорциуми съвместно с ЕС и федералната фармацевтична индустрия. Има и някои по-малки специфични партньорства по конкретни продукти.

Автор Илияна Ангелова

Коментари