Публикация

Клинични психолози от страната участваха в специализирано обучение във Варна

Клинични психолози от страната участваха в специализирано обучение във Варна

В рамките на курса бяха усвоени основните съвременни познания за работа с деца с диабет и с техните семейства


Първият курс за клинични психолози под егидата на Варненското дружество по детска ендокринология и Медицински университет – Варна се проведе през изминалата седмица в морската столица. 

В продължение на 3 дни участниците слушаха лекции и работиха интерактивно с трима опитни преподаватели и доказани практици - проф. Карин Ланге от Хановер, Ариане Десенс от Ротердам и проф. Ваня Матанова от София.

В рамките на курса клиничните психолози усвоиха основни съвременни познания за работа с деца с диабет и с техните семейства, както и трудното и деликатно общуване с пациенти с отклонение в половата диференциация. В практическата част се обсъдиха национални и локални особености в подхода на работа и бяха планирани съвместни публикации.

Участници в курса бяха специалисти, които работят с основните диабетни центрове и практики в страната. Очаква се обучението им да доведе до по-сериозна подкрепа на лекуващите екипи от сестри и лекари в процеса на диагностика и лечение на децата. 

Полученото удостоверение за участие е от важно значение за предстоящото сертифициране на Референтни европейски центрове за детски диабет у нас, както и за окомплектоването на Експертни центрове за редки болести.

Коментари